O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 66

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(66)

 

V. ČINNOST NA ÚSEKU KULTURNÍM, ŠKOLSTVÍ

 

MĚSTSKÝ KULTURNÍ DŮM

Rada městského národního výboru v Novém Městě na Moravě rozhodla odvolat k 1. březnu 1990 RSDr. Zdenka Kadlece z funkce ředitele Městského kulturního domu. Byl tím dokončen proces masového nesouhlasu zaměstnanců MKD i místních obyvatel k osobě ředitele, který ve své minulé činnosti působil výrazně v politických funkcích, v Lidových milicích a pod. kde patrně nemohl najít ten správný vztah k obecné kultuře. I po listopadové revoluci doktor politických věd Z. Kadlec setrvával na pozicích KSČ a pracoval v duchu totalitní moci. Z městského kulturního domu definitivně odešel ke dni 31. května 1990. Zastupováním ředitele MKD byla pověřena pracovnice MKD paní Vlasta Soldánová. Konkursu na místo ředitele MKD, který Rada Měst NV vyhlásila se zúčastnilo pět zájemců – vítězně z tohoto klání vyšla paní Vlasta Soldánová, kterou rada Měst NV schválila 15. srpna 1990 do funkce ředitelky Městského kulturního domu.

Rok 1990 nebyl pro městský kulturní dům úspěšný, přesto že, proběhla řada hodnotných akcí. Nové ekonomické podmínky vytvořily situaci, kdy se finanční zastřešení kultury formou dotací a příspěvků sdružených podniků města zcela zhroutilo. Ne zcela vyjasněné podmínky t. zv. samofinancování, které se začínaly uplatňovat ve výrobních závodech se rádoby začaly zcela nelogicky s ohledem na poslání kultury začaly prosazovat i tam. Otevřeně je třeba říci, že i funkcionáři Měst NV a jeho odbor FaP nebyli nakloněni další činnosti MKD v našem městě, přesto, že i oni si uvědomovali, že kultura není nikde, tudíž ani v našem městě ekonomicky výdělečná a musí být tedy dotovaná. Vlivem snižování finančního rozpočtu MKD se strany Měst NV byl snížen počet pracovníků MKD o 4 (RSDr. Z. Kadlec, H. Lavičková – propagace, M. Koutníková – ekonomika a + uklízečka). Výpovědi dohodou připravila V. Soldánova k 1. 6. 1990. Ani po tomto kroku však mezi pracovníky MKD nenastalo uklidnění, neboť odpovědní pracovníci Měst NV do konce roku nebyli schopni odpovědně rozhodnout o další existenci a uplatnění pracovníků i budovy MKD. Nejtragičtější na celé situaci bylo, že prostory MKD před časem ještě zcela denně naplněny, náhle zely prázdnotou. Dříve se prostory poskytovaly organizacím a j. účastníkům bezplatně, nyní když se za použití jakéhokoli prostoru platil nájem, mnohé organizace buď neměly, nebo jej nechtěly platit. V konci roku vznikla situace, kdy se zcela vážně začalo uvažovat o pronájmu prostor MKD

 

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková