O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 65

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(65)

 

tato akce dobře navštívena. Při čaji a teplém guláši bylo diskutováno mnoho otázek k nastávajícím volbám do městského zastupitelstva.

PŘEDVOLEBNÍ SCHŮZE STRAN A HNUTÍ.

Dne 19. listopadu 1990 se v sále městského kulturního domu konala společná schůze jednotlivých předvolebních stran za účasti všech jejich představitelů i zástupců Měst NV. Schůze se zúčastnilo 350 osob, které vyslechli jednotlivé volební programy, kandidátky a v obsáhlé diskusi upozorňovali na nutnost, řešit problémy města i místních částí.

Příloha: RESTAURACE HISTORICKÉ PAMÁTKY

4 14

Nové Město na Moravě bylo v roce 1984 zahrnuto do seznamu měst České republiky, jejichž historické jádro tvoří doposud dochované urbanistické celky s významnými architektonickými a kulturními hodnotami. Koncem listopadu 1990 byl v areálu parku na Sekaninově náměstí restaurován vysoký, štíhlý obeliskový sloup se sousoším sv. Anny s Pannou Marií, postavený v roce 1727 na památku velkého požáru v roce 1723. Na hranách podstavce stojí čtyři sochy světců, sv. Sancandera, Jana Nepomuckého, Karla Boromejského a sv. Šebestiána, vytvořené po opravě sloupu v r. 1873 pražským sochařem Karlem Dvořákem. Sloup je umístěn ve středu kašny tvaru kvadrilobu. Celé dílo bylo ve velice špatném stavu, části soch jsou odpadlé, nevhodně doplněné, sousoší na sloupu vykazuje rozklad materiálu, netěsnilo dno kašny a pod. Vzhledem k uvedeným skutečnostem byla oprava finančně i pracovně náročná a proto proběhla ve dvou etapách s tím, že úplné dokončení bude patrně až v roce 1992. Náklady dosáhnou více jak 170 tis. Kčs.

Příloha: VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ

45 81

Ve středu 19. prosince 1990 se v 18 hodin konal v přísálí Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě Vánoční koncert, který uspořádala Základní umělecká škola v Novém Městě na Moravě. V programu hojně navštíveném rodiči žáků školy vystoupili: Pěvecký sbor školy vedený sbormistrem J. Hradeckým, literárně dramatický obor pod vedením Marie Kolářové, dechový soubor J. Večeři. V roli anděla na vánočně vyzdobeném jevišti celým pořadem provázela Iva Pejchalová.

Příloha: VÁNOČNÍ KONCERT

45 82

Dne 23. prosince 1990 v 17 hodin se konal v chrámu církve evangelické v Novém Městě na Moravě Vánoční koncert. Posluchači zaplněný chrám vyslechl České koledy K. Steckera, Českou mši J. J. Ryby a Balašskou jitřní J. Křičky. Účinkovali: PS Smetana MKD Nové Měst, PS Svatopluk DK Žďár n/S a Komorní orchestr. Sólisté: Z. Němcová, J. Bubeníčková, J. Jinek, Dr. J. Konderka, J. Hradecký, J. Večeřa – dirigent. V úspěšném pořadu celým programem provázela paní Dagmar Palečková.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková