O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 63

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(63)

 

uspořádání. Za místní Občanské fórum celou akci organizují pánové Josef Sokolíček a Miloš Nejedlý.

ZMĚNA ODDĚLENÍ DĚTSKÉ POLIKLINIKY

Ke dni 1. listopadu 1990 se novoměstské dětské oddělení polikliniky OÚNZ přemístilo z domu č. 115 na Sekaninově náměstí do přízemí nové hotelové ubytovny na ulici Budovatelů č. 1493. Ordinační hodiny zůstaly beze změn.

OBVODNÍ ODDĚLENÍ VB

1. listopadu 1990 bylo v Novém Městě na Morava opět zřízeno obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti a bylo umístěno v I. patře domu č. 115 na Sekaninově náměstí. Služba na oddělení bude nepřetržitá. Velitelem obvodního oddělení VB se stal kpt. Emil Sláma.

PŘEDVOLEBNÍ SHROMÁŽDĚMÍ MěO ČSL

Dne 5. listopadu 1990 se v sále Městského kulturního domu konalo v 17,30 hodin předvolební shromáždění MěO Československé strany lidové ke komunálním volbám. Při účasti 300 občanů bylo na programu seznámení o způsobu provedení voleb, představení místních kandidátů ČSL pro volby a v záběru beseda s kandidáty. Shromáždění se zúčastnil br. ing. Jan Kasal, místopředseda ČNR a br. JUDr Jan Marek, 1. místopředseda ČSL.

PŘEDVOLEBNÍ PROPAGACE

Počínaje dnem 10. listopadu 1990, opět vypuká ve městě předvolební propagace, tentokrát pro místní volby do obecního zastupitelstva. Městský národní výbor umístil na prostranství Sekaninova náměstí velkoplošné panely, které sloužily politickým stranám a hnutím jako výlepové plochy i informační cedule. Nutno dodat, že byly maximálně využívány a byly neustále obklopeny davem lidí, kteří se hlasitě a veřejně nebáli vyjádřit svůj názor na jakoukoliv stranu i jednotlivé kandidáty. Nejvtipněji byla řešena plocha Občanského fóra, kde se jednotliví kandidáti OF písemně zpovídali o svém poměru k městu i k tomu co vyžaduje okamžitou nápravu. Hroznem lidí byl též obklopen neustále velkoplošný panel (4 x 2 m) OF u kostelní zdi směrem k Sekaninově náměstí, který na 29 fotografiích s popiskami představoval kandidáty OF a navíc byl doplněn volebním programem OF. I ostatní volební strany a hnutí představovali na plakátovacích cedulích, vývěsních skříňkách a pod. své kandidáty i své volební programy pro město. Ve městě tedy opět zavládla ta správná předvolební atmosféra.

PŘEDVOLEBNÍ SCHŮZE OF

14. listopadu 1990 se v sále MKD konala opět další z předvolebních schůzí místního Občanského fóra, kterou řídil pan Josef Sokolíček. Schůze se zúčastnilo 350 občanů, kteří se v bohaté diskusi vyslovovali hlavně k problematice života města i k nastávajícím volbám i k otázkám výběru vhodných kandidátů.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková