O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 62

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(62)

Příloha: VEŘEJNÁ SCHŮZE KSČM

14. září 1990 se v sále MKD uskutečnila veřejná schůze místní organizace Komunistické strany Čech a Moravy. Tato schůze měla být předvolební přípravou na komunální listopadové volby a proto její propagaci věnovali komunisté mnoho času i peněz. Písemně pozvali více než 250 občanů města. Na samotnou schůze se však dostavilo pouze 70 účastníků, takže celá akce skončila naprostým fiaskem.

Příloha: VEŘEJNÁ SCHŮZE OF

15. září 1990 se nato koná opět ve velkém sále veřejná schůze Občanského fóra k problematice města, na kterou jsou pozváni i zástupci ostatních politických stran: za OF ing. J. Teplý, J. Sokolíček, ČSL – ing. F. Peňáz, ing P. Šustr, SZ- P. Koutenský; ČSSD – S. Kovařík, KSČM – L. Brabec, Měst NV – P. Klapač. V dlouhém jednání za účasti asi 400 obyvatel se ponejvíce mluví o novém státoprávním uspořádání a postavení našeho města v něm a o nadcházejících obecních volbách. Předseda Měst NV p. P. Klapač dlouze hovořil o stálé diskriminaci našeho města v rámci okresu i v rámci uspořádání Moravy, což způsobuje mezi přítomnými značnou nevoli. Přítomní rozhodují sestavit petici pro federální vládu do Prahy s místními připomínkami podepsanou občany města. Ještě v průběhu schůze kolují podpisové archy a je rozhodnuto že v příštích dnech budou po městě chodit dvojice s archy k dalším podpisům a tutéž akci přenést i do místních částí.

Příloha: SHROMÁŽDĚNÍ OF

Dne 22. září 1990 se v sále Městského kulturního domu opět odehrává další z bouřlivých veřejných schůzí svolaná místním Občanským fórem. Účastní se 300 občanů. Provádí se vyhodnocení ankety OF na nové funkcionáře a vedoucí odborů nového Městského úřadu. Paní E. Brychtová ve svém obšírném referátu kritizuje stav stavebního odboru Měst NV a TJ města i celkový neutěšený stav města. Na to živě reaguje předseda Měst NV pan F. Klapač, který jednak obhajuje svoji dlouholetou práci ve funkci předsedy a vyčítá představitelům OF, že jej nepřišli požádat o kandidaturu do voleb za OF. Pan Josef Sokolíček, který schůzi uvádí se pana Klapače ptá, za koho tedy kandiduje – ten dopovídá, že za KSČM na 1. místě, čímž celá domluva končí a během krátké doby opouští předseda Měst NV p. P. Klapač sál. Jednání potom pokračuje dál, v závěru seznamuje OF se svojí kandidátkou do místních voleb.

Příloha: VEŘEJNÉ SHROMÁŽDĚNÍ

18. října 1990 se koná na Sekaninově náměstí u kašny v 16 hodin veřejné shromáždění místního Občanského fóra za účasti asi 300 občanů. Hlavním účelem tohoto shromáždění je odsouhlasení dopisu předsedovi České vlády Dr. Pithartovi a předsedkyni ČSSR Dr. Burešové ohledně role našeho města v novém státoprávním

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová