O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 61

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(61)

byl dobře navštíven. Konalo se tedy první striptýzové vystoupení v historii Nového Města na Moravě

Příloha: SETKÁNÍ ABITURIENTŮ

40 73

29. června 1990 se uskutečnilo na místním gymnáziu setkání abiturientů ročníku 1940. Bývalí staří abiturienti školy se sjeli z celé republiky v počtu 21 účastníků. Iniciátorem tohoto setkání byl pan Josef Štefáček a pan prof. Jiří Šebek, který také k tomuto výročí vytvořil příležitostný grafický pamětní list. Při večerním posezení v prostorách MKD si společně zavzpomínali na léta společných studií i na staré dobré Nové Město.

Příloha: LETNÍ TÁBOR DĚTÍ

5 16,17,18,19

Tak jak každý rok se i letos v průběhu prázdnin rekreovalo v krásném prostředí Vojtěchovského tábora ve třech bězích 320 dětí. S. p. Chirana, který je majitelem a provozovatelem tohoto zařízení, připravil všem malým účastníkům bohatý program, zaměřený letos především na bližší poznávaní přírody a její ochranu a dále na zvýšení tělesné zdatnosti dětí. V řadě turistických akcí měly děti možnost poznat krásy naší Vysočiny. Většina z nich poprvé „slezla“ nejvyšší vrcholky Žďárských vrchů, Štarkov, Paseckou kálu, Drátník, Malinskou skálu, Lísovskou skálu, Devět skla. Navštívila i další krásné kouty naší přírody. Celý tábor zanechal v dětech krásné dojmy a hezké vzpomínky.

Příloha: 1. JUNÁCKÝ TÁBOR

41 74

42 75,76

6 20,21,22,23,24

Po dlouhých létech nesvobody se opět konal 1. junácký tábor novoměstské skupiny v Podolí. V malebném údolí U říčky Bobrůvky, kde se již junácké tábory konaly před 2. světovou válkou, žilo pod stany 55 dětí a 12 dospělých. Jejich den začínal v 7 hodin budíčkem za zpěvu písně „ Vstávaj Jano hore“ v jejímž refrénu se k doprovodu kytary připojuje klepání do ešusu. Po snídani následoval hezký obřad ranního nástupu se vztyčováním státní vlajky a pestrý celodenní program až do večerky. Tato je pak svou melodií a slovy „ Zapad den, slunka svit…“ příjemně pohladila na dobrou noc. Táboru se zúčastnili kromě novoměstských také skauti z Pohledce, Zubří a dalších spádových obcí. Během tábora se uskutečnil veselý a slibový táborový oheň za účasti hostů. Byl přivítán Dr. Miloš Messenský, dřívější náčelník okresní rady Junáka, Dr. Antonín Špinar, bývalý střediskový vůdce. Vzácnými hosty byli také pan páter Daněk z Bobrové a pan Kaplan Svoboda z Nového Města. Tábor též navštívili pan tajemník Měst NV Jaromír Čejka s panem prof. Jiřím Šebkem. Všem účastníkům mimo nádherné zážitky a dojmy budou tábor připomínat i diplomy ze soutěží a pamětní listy, které zhotovil pan Miloslav Dvořák, výtvarník MKD – rovněž bývalý, poválečný skaut.

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová