O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 6

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

lařík a J. Pavlíček. Mezi návštěvníky koncertu byli i účastníci zájezdu z obce Lichtenau z NSR.

Příloha: IDEOLOGICKÝ AKTIV

10 38, 39

Ideologickým aktivem, který 16. října 1989 zorganizoval Kabinet politické výchovy MěV KSČ v Novém Městě na Moravě byl zahájen nový školní rok stranického vzdělávání. Za dlouholetou lektorskou činnost obdrželi L. Holek, A. Sláma a V. Zemánek od MěV KSČ věcné odměny, stejně jako J. Maděra a J. Čejka za dobrou práci v redakční radě Novoměstského zpravodaje.

40. LET CHIRANY

Čtyřicet let existence podniku je jubileum významné nikoli snad počtem let ale výsledky vykonané práce. Bez tradice a bez zázemí vyrostla kdysi během několika let Chirana v mohutný podnik, který je uznáván a respektován odběrateli v tuzemsku i za hranicemi“, řekl v projevu na oslavě 40. výročí zahájení výroby v MKD v pátek 20. října 1989 podnikový ředitel ing. Josef Zvěřina. Oslava tohoto výročí byla rovněž příležitostí k ocenění práce dlouholetých zaměstnanců – F. Lučky, J. Králíčka, M. Polnického, L. Veselé, B. Miluškové, B. Zítkové, M. Doudové, J. Vamberovi, J. Dvořákovi, J. Petrovi, L. Prokopovi a M. Strakemu. Byli oceněni také ti, co stáli u zrodu podniku a zůstali mu po celých čtyřicet let věrni.

DEN PRACOVNÍKŮ KULTURY

31. října 1989 se konalo ve Žďáře n/S. zasedání ke Dni pracovníků v kultuře. Projev J. Picky doplnilo vystoupení Horáckého tria. Poté následovalo předávání ocenění vybraným pracovníkům. Z našeho města obdržely ocenění ONV pracovnice MKD V. Soldánová a za práci v lit. dramatickém kroužku ZUŠ M. Krepsová. Byl též oceněn kolektiv pracovníků Horácké galerie. Zasedání bylo ukončeno promítnutím českého filmu Vesničko má středisková.

10 LET KPH

Počátkem listopadu 1989 oslavil Kruh přátel hudby při MKD v Novém Městě na Moravě desáté výročí svého trvání. Přes všechna úskalí, mnohdy i nepochopení a malý zájem veřejnosti se výboru KPH v čele s jeho předsedou RNDr. Zdeňkem Benediktem, podařilo tuto dobrou tradici ve městě udržet. Za tuto obětavou práci věnovala umělecká agentura Pragokoncert Kruhu přátel hudby a všem novoměstským občanům koncert předního hudebního tělesa „České noneto“.

Příloha: OHLAS LISTOPADOVÉ REVOLUCE V NAŠEM MĚSTĚ

29 55

30 56, 57

31 58, 59

32 30, 61, 62

33 63, 64

Obecné zákonitosti situace směřující v našem státě k listopadové revoluci i sled základních událostí politického charakteru od 17. listopadu 1989 do konce roku byl již kronikářem dostatečně popsán v úvodu kronikářského zápisu roku 1989 (viz městská kronika, díl VI., str. 373 – 385). Je nutné se tedy zmínit jak na tyto události bylo reagováno v našem městě.

Změna politického klimatu v naší společnosti, ke které dal popud brutální zásah bezpečnostních oddílů

 

 

 

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková