O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 59

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(59)

po dlouhodobém exilu. Předvolební schůze ČSL byla skvěle navštívena – sál MKD „praskal ve švech“ – účast cca 450 občanů.

Příloha: SETKÁNÍ RODÁKŮ

37 68, 69

3 12

Sbor pro občanské záležitosti Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě uspořádal dne 26. května 1990 již tradiční setkání rodáků - padesátníků. Asi 120 účastníků setkání se zúčastnilo tradičního programu – přijetí předsedou Měst NV p. P. Klapačem, který je v srdečné diskusi seznámil s problematikou života města, návštěva I. základní školy se setkáním s bývalými učiteli a družná zábava v prostorách MKD až do pozdních hodin. Účastníci byli sezváni opět tzv. Listem oběžným, který připravil výtvarník MKD Miloslav Dvořák a na památku od SPOZ a Měst NV obdrželi pamětní list s trojbarevným dřevorytem K. Němce.

Příloha: NÁVŠTĚVA Dr. P. PITHARTA V NOVÉM MĚSTĚ

4 13

Místní Občanské fórum uspořádalo v neděli dne 27. května 1990 na Sekaninově náměstí předvolební shromáždění na kterém vystoupil předseda české vlády Dr. Petr Pithart. Shromáždění se zúčastnilo asi 700 občanů, za pódium sloužila krytá kašna ozdobená transparentem a symboly OF. Předvolební vystoupení Dr. Pitharta mělo veliký ohlas mezi obyvatelstvem.

Příloha: OSLAVA SVÁTKU MATEK

38 70

Ve velkém sále Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě se dne 17. května 1990 uskutečnila oslava Svátku matek. II. základní škola opět po dlouhé době obnovila tradici oslav toho svátku, který za minulých totalitních režimů byl tak necitlivě vymazán z paměti obyvatelstva a nahrazen Mezinárodním dnem žen, ovšem ve zcela jiném termínu. V bohatě navštíveném programu vystoupili žáci II. ZŠ v Novém Městě na Moravě s recitacemi, písněmi, lidovými tradičními i moderními tanci. Celá tato akce se setkala s velikým ohlasem, hlavně u novoměstských maminek.

Příloha: PŘEDVOLEBNÍ PROPAGACE

V souvislosti s předvolební aktivitou jednotlivých politických stran a hnutí je třeba se zmínit o jevu, na který naše společnost po celá desetiletí nebyla zvyklá. Jedná se o předvolební boj s hlediska agitace a propagace. Nevídaná záplava předvolebních plakátů, hesel, transparentů a panelů zaplavila Nové Město na Moravě a okolí. Nejen všechny plakátovací plochy ve městě i okolí byly touto předvolební „nádherou“ polepeny, nýbrž i výklady obchodů, nároží i stěny budov, ploty a stromy a pod. Zcela ve smyslu předvolebního boje, každá jednotlivá strana slibovala občanu jen to nejlepší v případě, že právě ji bude volit. Negativním jevem této kampaně bylo, že opoziční přívrženci jednotlivých stran měli snahu likvidovat cizí agitaci a pak z té barevné

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová