O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 58

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(58)

Příloha: OSLAVY 1. MÁJE

36 67

3 9, 10

Oslavy prvního máje se v Novém Městě na Moravě konaly v roce 1990 zcela netradičním a netypickým způsobem. Žádná bombastická politická a ideová výzdoba, žádné „rozjásané průvody“ ani přehršle alegorických vozů či sáhodlouhé tendenční projevy. Zcela neokázalé oslavy na Sekaninově náměstí, kde na tribuně jedinou výzdobou byla naše státní vlajka, se ujaly Měst NV, OF, ČSSD, ČSL, ČSS, KSČM a Strana zelených. V 8 hodin na náměstí nastoupily dechové hudby, které až do 9,20 veřejně koncertovaly. V té době se na náměstí shromáždilo asi 1.200 občanů ve většině případů i s malými dětmi. Na tribuně se shromáždili za asistence novoměstských junáků ve slavnostních krojích zástupci politických strany a hnutí: ing. J. Černý – ČSL, P. Koutenský – SZ, E. Brychtová – OF, B. Krištofová ČSS, prof. J. Kubík – OF, L. Brabec KSČM, M. Kříž – ČSSD, P. Klapač – předseda Měst NV. V krátkém slavnostním projevu zhodnotil prof. J. Kubík současnou politickou situaci a vyzval občany k aktivní spolupráci na dalším rozvoji našeho města. V 10 hodin pak vypuklo nefalšované majálesové veselí, které připravili studenti místního gymnázia. Ve veselých scénkách a aktuálních popěvcích živě reagovali na dobu nedávno minulou, ale i současnou. Diváci se při těchto produkcích očividně bavili. Během celého dopoledne byl zajištěn na Sekaninově náměstí stánkový prodej. V průběhu dne pak byly pořádány různými organizacemi kulturní a sportovní akce.

Příloha: MANIFESTACE OBČANŮ

14. května 1990 se na popud Občanského fóra uskutečnila v Novém Městě na Moravě na Sekaninově náměstí u kašny velká manifestace občanů za navrácení neoprávněně nabytého majetku Komunistickou stranou Československa. Před 400 účastníky promluvil ing. Jan Teplý – mluvčí místního OF. Na závěr manifestace všichni občané podepsali archy na podporu svých požadavků vůči KSČ. Celá manifestace trvala asi 1,5 hodiny.

Příloha: PŘEDVOLEBNÍ SCHŮZE OF

19. května 1990 se ve velkém sále MKD konala předvolební schůze Občanského fóra, kterou řídil pan Josef Sokolíček. Předvolební schůze se jako hosté zúčastnili Kandidáti OF za jihomoravský kraj, pan Ivan Chalupa ze Žďáru, z Prahy pak student Šimon Pánek známý z aktivní účasti na listopadové revoluci a herečka Andrea Čunderlíková. Asi 400 občanů našeho města se v bohaté diskusi přihlásilo k politice OF a k prosazování jeho požadavků.

Příloha: PŘEDVOLEBNÍ SCHŮZE ČSL

Hlavní předvolební schůze Československé strany lidové v našem městě se konala 21. května 1990 v sále Městského kulturního domu a promluvil na ní bratr Dr. Luděk Pachman, vedoucí volebního štábu ČSL. Dr. Pachman je šachový velmistr, který se vrátil zpět do republiky

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová