O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 56

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(56)

 

schůzi se píše: Vážení spoluobčané, současná doba velmi oživila aktivitu novoměstských obyvatel. Občanské fórum svolává schůzi všech, kterým není lhostejná budoucnost města, okresu, celé republiky. Ve stejný den svolává schůzi i místní KSČ do budovy kina. Je povinností náš všech účastnit se schůze OF, neb máme snahu obnovit pořádek a spravedlnost. Nedopusťme, aby se po tolika letech nesvobody vrátil náš stát do starých kolejí. Naše svoboda potřebuje každého. Nenechme se zmást falešnými slovy o pravdě a demokracii z úst těch, kteří nám 40 let lhali. Podpořme svou účastí demokratické snahy, které OF představuje.“ Dlužno dodat, že na schůzi Občanského fóra přišlo 400 občanů a diskuze byla otevřená, přímá a dlouhá. V městském kině se v tu dobu sešlo 100 stále věřících komunistů.

 

VÝSTRAŽNÁ STÁVKA

 

11. dubna 1990 se v době od 1150 do 1200 hod. konala v celé republice vyhlášená výstražná stávka za vrácení neoprávněně nabytého majetku KSČ. I v novoměstských závodech a institucích se stávkovalo. To největší se výrazně vyjímalo na budově s.p. Sport (Sandrik-SOŠ Kova), kde velkými písmeny hlásalo: „Komunisté, vraťte ukradený majetek“!

 

ZNOVUODHALENÍ SOCHY TOMÁŠE G. MASARYKA

 

Příloha: 33 62

34 63,64,65

35 66

2 5,6,7,8

 

O tom, že se bronzová busta Tomáše Garique Masaryka – našeho prvního prezidenta a zakladatele Československého státu, práce Jana Štursy – dostane z budovy Horáckého muzea opět na volné prostranství, rozhodla spontánně novoměstská veřejnost již koncem minulého roku na shromážděních Občanského fóra. Otázkou však bylo kam a kdy. Návrhů na umístnění se sešlo několik. Jedním z nich byl parčík na křižovatce ulic Masarykova, Malá, Hornická; dalším prostor mezi domem služeb a budovou domácích potřeb. Komise složená z odborníků však doporučila jednoznačně původní místo na Sekaninově náměstí. Tento názor posléze podpořil i ing.arch. Zdeněk Makovský, syn Vincence Makovského, který zde realizoval svůj návrh instalace tohoto pomníku již v roce 1968. Historické budovy v centru města budou důstojným okolím památníků a výsledná trojice Štursových děl (Raněný, Pohřeb v Karpatech a TGM) se stane jednak malou venkovní galerií autora, jednak svým významem symbolizuje historii národa od utrpení a ztrát po svobodu a svéprávnost. Větším problémem se ukázalo samotné instalování. Jistě jen nepředvídatelné zimní počasí bylo důvodem, že Měst NV s usazením kamenných kvádrů nespěchal. Tak se promeškal 7. březen, výroční den narození našeho prvního prezidenta. Nakonec však i to snad bylo dobře, neboť organizátorům tak byl dopřán do-

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková