O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 55

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(55)

 

sobení členské základny – byl nejen splněn, ale vysoce překročen. V novém okresním výboru, který byl zvolen tak, aby všechny oblasti v něm měly zastoupení, má i novoměstská MěO přiměřené zastoupení. Bratr Ing. Jaromír Černý je 2. místopředsedou a br. Ing. Pavel Šustr je členem POV. Na sjezd ČSL byli delegováni br. Ing. Černý, který je navrhován do ÚV ČSL a br. Ing. Petr Peňáz jako čestný host. Ze současného dětí stojí za zmínku zasedání pléna Měst NV dne 22.3.1990, na kterém byli v doplňovacích volbách zvoleni za poslance br. Ing. Bořil, Havelka, Jinek a Kalina. Tím je MěO ČSL zastoupena v tomto orgánu 7 poslanci.

 

JEDNÁNÍ MěstNV S OBČANY

 

Ve čtvrtek 15. března 1990 se uskutečnilo jednání vedení Měst NV s občany bydlícími na ulici Budovatelů, na kterém se hovořilo o současném stavu životního prostředí v této části města a jeho bezprostředním vlivu na zdejší obyvatele. Zástupci odboru výstavby Měst NV a Technických služeb byly podány podrobné informace o postupu dostavby této ulice (restaurace, proluka mezi domy č. 1485 – 87 a 1489 – 91, dětské hřiště aj.) a přijat harmonogram úkolů ke zlepšení životních podmínek jejich obyvatel. Zároveň byl také zvolen nový občanský výbor č. 25, pouze pro obvod ul. Budovatelů č. 1485-91 ve složení: Růžena Poláková (před.), Josef Svoboda (mpř.), Hedvika Krejčí (taj.), Taťána Pavelková, František Kyncl, Josef Bikár, Karel Beranovský, Dagmar Radimská a Leoš Samek.

 

NÁVŠTĚVA SV. OTCE V ČSFR

 

Velkým povzbuzením pro duchovní život a službu pro veřejnost byla pro členy MěO ČSL, příznivce a celou naši veřejnost návštěva sv. Otce Jana Pavla II. v naší republice. Díky naší televizi jsme mohli vidět téměř vše na obrazovkách. Nemálo členů MěO ČSL našeho města však bylo očitými svědky této jedinečné návštěvy, první v historii národů Čechů a Slováků vůbec. Návštěvy v Praze se ve dvou autobusech zúčastnilo 96 osob, na posvátném Velehradě 93 osob. Byly to náročné cesty spojené se značnými fyzickými oběťmi, zvláště v Praze, kde místní věřící vydrželi ukázněně posedávat na příručních sedačkách, nebo stát plných 6 hodin, z toho část ve 2 bouřích a hustém dešti. Přesto nikdo nelitoval a i za těchto podmínek si každý odvážel ve svém nitru nezapomenutelné zážitky.

 

USTAVENÍ MASARYKOVY ULICE

 

Na základě dohody u tzv. „kulatého stolu“ byla usnesením plenárního zasedání Městského národního výboru ze dne 22. března 1990 přejmenována ulice Gottwaldova na ulici Masarykovu.

 

SCHŮZE OF

 

Příloha: 14 28

 

Dne 10. dubna 1990 svolalo Občanské fórum v Novém Městě na Moravě schůzi občanů města v Městském kulturním domě v 1800 hodin. V pozvánce OF na tuto

 

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková