O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 53

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

tóny originální trubky. Kruh přátel hudby při MKD uspořádal pro novoměstskou veřejnost varhanní koncert, ve kterém účinkovali varhaník Zdeněk Nováček, profesor brněnské konzervatoře a Jan Broda, 1. trumpetista Státní filharmonie Brno. U návštěvníků koncertu měla úspěch jak díla starých mistrů – J.S. Bacha, F. X. Brixiho, G.F. Händela a H. Purcella, tak i skladby novější. Slavnostní atmosféra, hojná účast a spokojené tváře publika dosvědčovaly úspěch této akce.

 

80. VÝROČÍ NAROZENÍ J. VESELKY

 

Příloha: 1 1,2

 

7. března 1910, tedy před 80. roky se v Novém Městě na Moravě narodil národní umělec prof. Josef Veselka. Tento „kníže českých sborových dirigentů“ známý a obdivovaný nejen u nás, ale v celé Evropě, se narodil v domě č. 21 na tehdejší Bobrovské, nyní Nečasově ulici. J. Veselka prožil v našem městě své dětství a začal zde chodit do obecné školy. Po první světové válce se Veselkova rodina odstěhovala do Kroměříže, kde J. Veselka maturoval na klasickém gymnasiu. Posléze studoval na Masarykově univerzitě v Brně latinu a řečtinu a současně hudební vědu u prof. Vladimíra Helferta. Již jako gymnazista hrál na housle, klavír a varhany a zpíval v různých sborech, které se mu staly životním osudem. V roce 1931 založil v Brně pěvecký kroužek Moravan, ze kterého se později vytvořilo Akademické pěvecké sdružení. Koncertovali po celé naší vlasti, později i na různých místech Evropy, natáčeli v rozhlasu i pro gramofonový průmysl. Josef Veselka se postupně stal profesorem Brněnské konservatoře a JAMU. V roce 1959 se stal hlavním sbormistrem Pražského filharmonického sboru a profesorem AMU v Praze. Při příležitosti 80. narozenin nár. um. prof. J. Veselky byl dne 25. února 1990 uspořádán v Brně slavnostní koncert za účasti APS Moravan, Brněnských madrigalistů a sólistů. Před druhou částí koncertu, kterou dirigoval sám oslavenec, byly na programu pozdravné projevy. Gratulantů bylo mnoho. Když před zcela vyprodaným sálem brněnského stadiónu ohlásil pořadatel, že jako první budou nár. umělci J. Veselkovi blahopřát zástupci jeho rodiště Nového Města na Moravě, ozval se bouřlivý potlesk. Pan Ivo Tulis a pan Josef Večeřa, ředitel ZŠU předali jubilantovi kytici a písemné blahopřání. Prof. Veselka byl dojat, vzpomněl na Nové Město, na tamější školu a na Karla Konvalinku. Naše město se opět pochlubilo jedním ze svých slavných rodáků.

 

VZNIK ČSSD

 

V Novém Městě na Moravě vznikla strana Československé sociální demokracie, která zahájila svou činnost dne 28. února 1990. Ve svém programu vychází z nejzákladnějších potřeb občanů. Bude se zabývat bytovou problematikou, zdravím a životním prostředím, sociálními jistotami, hospodářstvím, kulturou, vzděláváním i zahraničními vztahy.

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková