O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 51

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Bylo věnováno 3.614 a 4.033 Kčs.

Úmrtí Bohuslava Plevy

Dne 22. Ledna 1990 zemřel novoměstský rodák Bohuslav Pleva. Okruh zájmů i pracovních činností B. Plevy byl rozsáhlý, ale hlavně a výrazně se prosadil v oblasti uměleckého Knihařství. Úspěchy při prvních výstavách v letech 1927 a 1928 přispěly k tomu, že po odchodu z oddělení umělecké vazby v pražské Družstevní práci si roku 1930 zřídil v rodičovském domě na malé ulici č. 190 vlastní knihařskou dílnu a vedle řemeslné práce, která mu poskytovala obživu, se věnoval uměleckým vazbám. Jeho činnost se vymkla běžnému uměleckoprůmyslovému projevu, protože díky výtvarnému nadání a citu pro povahu literárního díla dosáhla charakteru umělecké tvorby. V poválečném období B. Pleva nemohl knihvazačské tvorbě věnovat profesionálně, ale zabýval se jí nadále ve volných chvílích na základě veřejných zakázek pro potěšení přátel. Ohlížíme-li se za jeho dílem připomenutým naposledy velkou výstavou muzea v r. 1968 chápeme lítost na poválečným přerušením tvorby, charakterizované přítelem básníkem Vítězslavem Nezvalem jako ,,umění dávat knihám křídla“.

Dětský karneval

Stalo se již tradicí, že Kulturní dům v Novém Městě na Moravě pořádá začátkem roku karneval pro novoměstské děti. Tentokrát 4. února 1990 se programu ujaly záj. kroužky MKD. Členové divadelního souboru vystoupili s krátkými scénkami, které byly vystřídány hudbou skupiny Kamzas. Děti si však přišly na své i v soutěžích, kde byly oceňovány hodnotnými cenami rovněž i nejlepší masky. I přes nevlídné počasí s mlhou přišlo do kulturního domu 300 děti, mnoho v doprovodu rodičů.

III. kulatý stůl

V pořadí III. t. zv. kulatý stůl se konal dne 6. února 1990. Bylo projednáno následující, předseda měst NV pan P. Klapač seznámil přítomné s přidělováním finančních prostředků ze strany ONV Žďár n. S. v letech 1987-89. Vyplynulo, že v přepočtu na 1 obyvatele dostal Žďár n. S. 13.166 Kčs, Velké Meziříčí 9.230 Kčs, Nové Město na Moravě 4.366 Kčs, a Bystřice n. P. 4.066 Kčs. Vzhledem k této skutečnosti požádalo OF zastoupení jedním členem v komisi, která byla z účasti předsedů NV ustanovena na ONV ve Žďáře n. S.. Do této komise byl u kulatého stolu schválen ing. P. Markvart. Dále byly projednány kádrové otázky týkající se uvolněných funkcionářů a pracovníků aparátu měst NV. Byl předložen společný návrh kandidáta OF ČSL na funkci místopředsedy měst NV Ing. Pavle Šustr. Bylo rozhodnuto, že z funkce místopředsedy Měst NV a člena rady měst NV odstoupí paní Věra Buchtová. A na toto místo Ing. Šustr nastoupí k 1. 3. 1990. Také přeobsazení funkce vedoucího odboru výstavby měst NV bylo na pořadu jednání a to se závěrem, že bude vypsán kon-

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová