O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 50

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

u profesora Karla Pokorného. Pro naše město řešit svůj první zamotaný úkol – pomník partyzána Hájka zastřeleného Němci. Vytvořil nám tu také reliéfní plastiku nazvanou Pohyb, zdobící stěnu základní školy v ul. L. Čecha, desku ztvárňující podobu jeho předchůdce V. Makovského umístěnou u vchodu do gymnázia a jednu z posledních velkých realizací-sochu symbolicky vyjadřující vznik nového života – Klíčení. Pravidelně a rád zajíždět do svého rodného města, kde se přátelskou radou podílel na jeho osudech. V letošním roce by se dožil 70 ti let. K tomuto výročí připravila Horácká galerie rozsáhlou výstavu z umělcova díla. Bude však chybět autorův vysvětlující komentář, budou chybět jeho slova kterými hájil a prosazoval moderní umění, jeho přátelská a upřímná rada, mužský pevný, srdečný stisk ruky. V souvislosti s jeho tvorbou je třeba rovněž vzpomenout reliéfní plastiky Umění pro vestibul místního kina. Pro veřejná prostranství našeho města byla původně určena jeho dvě sochařská díla, přičemž návrh figurální kompozice poezie a hudba před novostavbou kulturního domu v 70. letech nebyl realizován. Na základě zakázek městských institucí vznikla řada drobnějších příležitostných plaket. Z padesátých let si připomeňme plaketu a přívěšek s tématikou typického Horáckého strašidla Hejkala, u příležitosti 100. výročí narození sochaře Jana Štursy. Vytvořil A. Košík vzpomínkovou plaketou našeho nejvýznamnějšího rodáka, pro jubilejní oslavy stého trvání k ZŠ byla určena plaketa s reliéfním zobrazením Písně hor. K oslavám 90. výročí gymnázia roku 1984 se vztahují dvě pamětní plakety v první variantě se sochař inspiroval studentským mládím, v dalším uplatnil siluetu budovy. Vzhledem k významu díla A. Košíka i nadále postrádáme výraznější zastoupení jeho děl v rodném městě.

Barel-rock pro dětskou onkologii

Představitelé vlády totalitního režimu tvrdili, že veškerá jejich úsilí má jediný cíl-blaho člověka. Jedním z výsledků tohoto tvrzení jsou děsivé statistiky z oblasti našeho zdravotnictví, se kterými jsme se díky loňskému listopadu mohli seznámit. Zoufalý stav především dětské Onkologii vedl Občanské fórum v našem městě k tomu, aby zorganizovalo akci, jejíž výtěžek by byl poslán na konto dětské onkologie v Brně. Touto akcí byl koncert skupiny Barel-Rock, který navštívilo 400 lidí, přestože koncert byl domluven 13. ledna, povolen 15. ledna, plakátován 16. ledna a konán 20. ledna 1990. Výtěžek koncertu 5.955 Kčs byl poslán na konto dětské onkologie v Brně.

LŠU pro dětskou onkologii

Rovněž Lidová škola umění a I. základní škola v Novém Městě na Moravě uspořádaly obdobné akce určené na pomoc dětské onkologii. Koncerty pod názvem ,,Děti dětem“ se uskutečnily 21. a 31. ledna. Na fond dětské onkologie

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová