O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 5

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

debního skladatele Ladislava Kozderky. „My jsme stále mladí, nám stáří nevadí...“ jsou slova písně L. Kozderky věnované členům novoměstského klubu.

Příloha: SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA ČSCH

25 48

Ve dnech 29. září až 1. října 1989 uspořádala ZO českého svazu chovatelů v areálu výstaviště za nádražím ČSD Meziokresní výstavu (soutěžní) drobného zvířectva „O pohár Českomoravské vysočiny“. Okresní výstava se pochlubila nemalými výsledky činnosti 60 organizací. V roce 1989 byly v provozu 3 líhně hrabavé a 1 líheň vodní drůbeže. Registrováno bylo 230 mladých chovatelů a 13 kroužků. Okres celkem registruje přes 1.900 členů. ZO ČSCH je v okrese známa svými chovatelskými výsledky i dobrou úrovní pořádaných výstav – proto tato úspěšná výstava byla svěřena právě jí.

Příloha: PODZIMNÍ SMĚNY NF

25 49

Počátkem října vyhlásil MěV NF a Měst NV v Novém Městě na Moravě tradiční podzimní směny Národní fronty. V letáku, který pro tuto příležitost byl vydán, byli obyvatelé města i místních částí informováni o akcích do kterých se mohou v rámci brigádnické pomoci zapojit. Přesto, že akce byly dobře a včas připraveny, nesetkaly se s přílišnou aktivní podporou z řad obyvatelstva.

Příloha: PLEVOVA VYSOČINA

26 50, 51

27 52, 53

10 36, 37

V tomto roce již podruhé se sešli pamětníci spisovatele Josefa Věromíra Plevy, spisovatelé, děti a novoměstská veřejnost, aby společně vzpomněli jeho osobnost. Letošní Plevova Vysočina měla slavnostnější charakter, neboť se konala u příležitosti 90. výročí narození spisovatele. V dopoledních hodinách 3. října 1989 proběhla konference pod názvem „J. V. Pleva – spolutvůrce pokrokové kulturní politiky“. Konferenci zorganizovala Státní vědecká knihovna v Brně spolu s PeF UJEP Brno a vystoupilo na ní v diskusi 11 hostů. Na vzpomínkovém večeru týž den, provázeném Horáckým triem, zavzpomínal kromě jiných také Vlastimil Bálek, syn ministra, u něhož se J. V. Pleva učil vazačskému umění. Z hostů nejmilejších však manželka spisovatele dr. Veronika Plevová. Zatímco první den Plevovy Vysočiny byl věnován dospělým, druhý den patřil dětem základních škol. Sjelo se jich na 180 z celého okresu k besedám se spisovateli dětské literatury. V průběhu dne děti shlédli film Malý Bobeš a měly možnost zakoupení knihy stejného názvu.

KONCERT DECHOVÝH HUDEB

V prostorách Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě se uskutečnil 14. října 1989 koncert dechových hudeb, jehož pořadatelem byly MKD, Státní plemenářský podnik Žďár n/S. a Agrozet Svratka. V programu se publiku postupně představily dechové soubory „Veselá sedma“ a „Svratečanka“. Hostem pak byl dechový orchestr Musicverein Kirchentellinsfurt z Německé spolkové republiky. Se všemi soubory v průběhu koncertu zpívali A. Bartošová, J. Hlavsová, J. Sed-

 

 

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková