O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 49

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

IV. VEŘEJNÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT, VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI

 

Novoročenky

Přilohy 29 53 54 30 55 56 57

K počátku nového roku 1990 byly již tradičně zasílány novoročenky s blahopřáním. Tento pěkný zvyk je stále udržován, navíc i v letošním roce měly novoročenky hezkou a zajímavou výtvarnou úroveň.

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj vstoupil do svého již čtrnáctého ročníku. Redakční rada pracovala ve stabilním složení: Jaromír Čejka – šéfredaktor, Jiří Maděra st. – redaktor, Miloslav Dvořák – grafik, technický redaktor. Schůzky redakční rady se konaly pravidelně 4x měsíčně v budově gymnázia ev. budově Městského národního výboru. Tisk i nadále prováděla tiskárna ve Velkém Meziříčí v nákladu 2.000 ks měsíčně. Vyšlo jedenáct čísel včetně letního ,,dvojčísla“. Styk s tiskárnou zabezpečoval technický redaktor, který rovněž prováděl korektury jednotlivých čísel společně s Vlastou Soldánovou. V závěru roku se objevily pochybnosti to tom, zda tato tiskovina přežije příští rok, neboť ceny tiskovin neúměrně vzrostly tak, že městský úřad bude velmi těžce hledat finanční prostředky k uhrazení těchto výdajů, mohou-li vyslovit názor, pak se domnívám, že město s tolika obyvateli, jako je to naše, navíc s bohatými kulturními i vydavatelskými tradicemi by mělo najít řešení k tomu, aby obyvatelé Novoměstska měli i do budoucna svoji tiskovinu. My, kteří jsme léta byli s Novoměstským zpravodajem téměř denně ve styku víme, jak těžce byla existence této tiskoviny probojována a jaké množství práce bylo nutno každému číslu dát.

Plesová sezóna

Příloha 31 58 59 60

Počátek letošní plesové sezóny byl vlivem revolučních listopadových události minulého roku podstatně opožděn. Sezóna nastala až v měsíci únoru, oproti minulým letům nebyla dobře navštívena. Všechny plesy se konaly ve velkém sále Městského kulturního domu. Sezóna byla zahájena 3. února plesem chovatelů a pokračovala 10. února plesem rybářů 16. února plesem lesáků, 17. února plesem mladých (video-ples), 24. února zaměstnanců s.p. Chirana, 17. března plesem požárníků, 31. března fialkovým plesem. Celá sezóna byla zakončena 7. ubna plesem Klubu důchodců.

Úmrtí A. Košíka

Dne 6. ledna 1990 zemřel akademický sochař a novoměstský rodák Arnošt Košík. Narodil se 13. května 1920 v početné rolnické rodině. Po vzoru novoměstského sochaře Jana Štursy odchází před ukončením studia na zdejší reálce do kamenosochařské školy v Hořicích. Po válce pokračoval ve studiu na umělecko-průmyslové škole a potom na Akademii výtvarných umění, kterou absolvoval v r. 1949

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová