O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 48

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

5. ing Jaromír ČERNÝ ČSL

6. MUDr. Jindřich Hauk ČSL

7. Jiří Kubík OF

8. MUDr. Petr Koneční nez.

9. Miloš Nejedlý OF

10. Petr Pejchal ČSL

11. Petr Klapač KSČ

12. MUDr. Václav Jordán OF

13. Ing. Radan Kamenický ČSL

14. Jana Černá

15. RNDr. Karel Koten OF

16. Josef Juračka ČSL

17. MUDr. Zdeněk Kadlec SZ-MSDB

18. Josef Sokolíček OF

19. Jaromír Čejka nez.

20. Richard Krabec DUZS

21. PhDr. Josef Chalupa SD-MSDB

22. Pavel Hnízdil nez.

23. JUDr. Jiří Kučera nez.

24. Ing. Karel Švanda SZ-MSDB

26. Jaroslav Lempera KSČ

27. MUDr. Ján Kozár KSČ

28. Petr Honzl DUZS

29. Pavel Peňáz KSČ

 

Dne 28. Listopadu 1990 obdržela místní volební komise v Novém Městě na Moravě rozhodnutí člena městského zastupitelstva pana Jiřího Kučery kandidujícího ve volbách za Sdružení nezávislých kandidátů o vzdání se mandátu v Městském zastupitelstvu v Novém Městě na Moravě z důvodu jeho jmenování vedoucím majetkoprávního referátu Okresního úřadu ve Žďáře n. S. Ke dni 26. Listopadu 1990. Podle zákona ČNR nastoupil na uvolněný mandát člena zastupitelstva. 1. náhradník Sdružení nezávislých kandidátů pan František Papšo.

 

Volba starosty

Přílohy 26 47 68 27 49 50 28 51 52

Na ustavujícím zasedání městkého zastupitelstva, které se konalo dne 7. Prosince 1990 byl starostou Nového Města na Moravě ZVOLEN Ing. JAROMÍR ČERNÝ. Zástupcem starosty pan Miloš Nejedlý a členy městské rady pánové Petr Honzl, Josef Sokolíčk, František Papšo, RNDr. Karel Koten, Jaromír Čejka, Petr Pejchal a MUDr. Zdeněk Kadlec. Členy okresního shromáždění ve Žďáře n. S. byli zvoleni pánové Ing. Jaromír Černý, Miloš Nejedlý, Josef Sokolíček a RNDr. Karel Koten, městské zastupitelstvo dále schválilo zřízení funkce tajemníka městského úřadu a rozhodlo o konání I. řádného zasedání zastupitelstva do 31.12. 1990.

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová