O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 47

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(47)

volič označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Tím dal každému kandidátu této volební strany hlas. Při zbývající možnosti volič volil jednu volební stranu, ale zároveň označil křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, z jiných volebních stran. Takto volil předně jednotlivě označené kandidáty a dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činil rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří měli být zvoleni a označených jednotlivých kandidátů a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci. Po provedené volbě vložil volič hlasovací lístek do úřední obálky, opustil prostor pro úpravu hlasovacích lístků (zástěnu) a vložil obálku do volební schránky. Hlas voliče byl neplatný, neoznačil-li na hlasovacím lístku ani jednoho kandidáta a zároveň ani jednu volební stranu, označil-li více kandidátů než má být zvoleno (30 a více), anebo označil více jak jednu volební stranu. Po ukončení hlasování sečetla okrsková volební komise hlasy pro jednotlivé kandidáty a jednotlivé strany a odešle zápis o výsledku hlasování místní volební komisi. Ta zjistila, kolik hlasů bylo odevzdáno pro každého kandidáta na kandidátní listině a kolik pro každou volební stranu. Poté vypočetla počet mandátů pro jednotlivé kandidátní listiny, t.j. pro volební strany.

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Voleb do Městského zastupitelstva v Novém Městě na Moravě dne 24. listopadu 1990 se z 8.098 voličů zapsaných do seznamu voličů ve správním celku obce Nové Město na Moravě se hlasování zúčastnilo 6.784 voličů, t.j. 83,77%, kteří odevzdali celkem 164 269 platných hlasů.

Jednotlivé volební strany získaly následující počty hlasů a mandátů:

1.Československá strana lidová 41.924 25,5% 7

2.Občanské fórum 36.067 21,9% 6

3.Sdružení nezávislých kandidátů 27.055 16,4% 5

4.Moravskoslezský demokratický blok 26.134 15,7% 5

5.Komunistická strana Československa 22.669 13,8% 4

6.Demokratická unie zdraví a sportu 10.734 6,3% 2

V souladu s § 41zákona ČNR č. 367/1990 Sb. byli členy Městského zastupitelstva zvoleni:

1. MUDr. Helena Krejčí MSDB - SMS

2. MUDr. Jiří Šustáček nez.

3. ing. Pavel Šustr ČSL

  1. MUDr. Dobroslav Novák ČSL

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová