O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 46

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(46)

Eliška Slonková, Zdeněk Smrček, Leopold Orel (celkem 29 kandidátů)

5. KOMUNISTICKÁ STRANA ČESKOSLOVENSKA

Petr Klapač, Věra Buchtová, Pavel Peňáz, František Matýsek, Jaroslav Lempera, Jaroslav Příhoda, Jaroslav Libra, Dušan Jarina, Zdeněk Dvořák, Jan Oppelt, Josef Kozel, Eva Havlíková, ing František Skalník, Miloš Srnský, Josef Bláha, Stanislav Stehlík, Václav Vrba, MUDr Ján Kozár, Miloslav Němec, Miroslav Válek, Renata Humlíčková, Jan Stejskal, Stanislav Kříž, Eva Čejková, Josef Veselský, Helena Janíčková, Josef Novotný, Viliam Bánoczay, Vladimír Hlaváč (celkem 29 kandidátů)

6. ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ

ing Jaromír Černý, ing Pavel Šustr, ing Radan Kamenický, Petr Pejchal, MUDr Dobroslav Novák, Marie Hadačová, ing Petr Bořil, MUDr Jindřich Hauk, Karel Novotný, František Laštovička, Emilie Pazderová, Jaroslav Dvořák, Eva Havlíková, Josef Petr, Josef Juračka, Jaroslav Laštovička, Ing Jiří Gregor, ing Miroslav Sláma, Alena Bláhová, Petr Havelka, Ing Ivan Zídek, Ing Petr Peňáz, Ing Jan Hromádka, František Polnický, Ludvík Kučera, Jaroslava Valíková, Jaromír Kalina, Miroslav Furch, Anna Štarhová (celkem 29 kandidátů).

Od 30. října 1990 probíhala až do 22. listopadu 1990 volební kampaň. Dne 3. listopadu 1990 byly vyloženy v úředních místnostech Měst NV a občanských výborů v místních částech seznamy voličů, které byly 23. listopadu uzavřeny. Měst NV vydal 9. listopadu volební vyhlášku obsahující dobu a místo konání voleb, práva a povinnosti rodičů. Do 21. listopadu 1990 zajistil dodání hlasovacích lístků do místa bydliště. V záhlaví hlasovacího lístku je uveden název obce- Nové Město na Moravě a počet členů zastupitelstva - 29. Kandidáti volebních stran jsou uvedeni v pořadí určeném volební stranou ve sloupcích. Každý sloupec je nadepsán názvem volební strany. Před tímto názvem- stejně jako před pořadovým číslem kandidáta je umístěn čtvereček určený pro označení volby.

Ve volební den, t.j. 24. listopadu 1990 od 8 00 do 20 00 hodin se voliči dostavili do volebních místností. Po záznamu v seznamu voličů volič obdržel úřední obálku a vstoupil do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků. Volbu mohl volič provést již doma. V podstatě bylo možno volit třemi způsoby. Buď mohl volit nejvýše tolik kandidátů z různých politických stran, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno- tedy 29 označením křížkem ve čtverečku před jménem příslušného kandidáta. Anebo může

 

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová