O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 44

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(44)

Městský národní výbor v Novém Městě na Moravě poděkoval členům okrskových volebních komisí, zapisovatelům, členům občanských výborů, studentům gymnázia, žákům II. ZŠ, pracovníkům organizací zajišťujícím volební místnosti a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu voleb.

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

13 25, 26

14 27, 29

15 30, 31

16 32, 33

17 34, 35

18 36, 37

19 38

20 39, 40

21 41, 42

22 43

23 44

24 45

25 46

Rada městského národního výboru v Novém Městě na Moravě dne 12.9. 1990 schválila po předchozí dohodě se zástupci politických stran a hnutí počet členů obecního zastupitelstva na 29, ustanovila jeden volební obvod Nového Města na Moravě a 18 volebních okrsků (12 v místních částech, 6 ve městě). Pro komunální volby, které se konaly v sobotu 24. listopadu 1990 byly rovněž určeny volební místnosti.

Volební okrsek č. 1- volební místnost v jídelně ubytovny UD, Drobného 301. Volební okrsek č. 2- volební místnost v budově Kina, Masarykova 204. Volební okrsek č. 3- volební místnost v budově MKD, Tyršova 1001. Volební okrsek č. 4- volební místnost v budově MKD, Tyršova 1001. Volební okrsek č. 5- volební místnost v budově MěstNV, Sekaninovo nám. 103. Volební okrsek č. 6- volební místnost v budově Mateřské školy, Žďárská 70. Volební okrsek č. 7- Pohledec- volební místnost v budově KD č. 48; volební okrsek č. 8- Vlachovice volební místnost v budově RS OPBH č. 44; volební okrsek č. 9 Rokytno-Studnice- volební místnost v budově OV Rokytno č. 49; volební okrsek č. 10 Jiříkovice- volební místnost v budově KD č. 58, volební okrsek č. 11 Slavkovice- volební místnost v budově KD č. 79, volební okrsek č. 12 Hlinné- volební místnost v budově OV č. 46, volební okrsek č. 13 Petrovice- volební místnost v budově OV č. 71; volební okrsek č. 14 Nová Ves- volební místnost v budově KD č. 85; volební okrsek č. 15 Křídla- volební místnost v budově KD č. 1; volební okrsek č. 16 Olešná- volební místnost v budově OV č. 25; volební okrsek č. 17 Zubří- volební místnost v budově OV č. 80; volební okrsek č. 18 Maršovice volební místnost v budově OV.

Na základě delegování jednotlivými politickými stranami a hnutím byla vytvořena místní volební komise, která na svém prvním zasedání zvolila příslušné funkcionáře. Zapisovatelem MVK byla radou Měst NV jmenována paní Zdena Bláhová.

Složení místní volební komise: Předseda: Ivana Kadlecová (MSDB); místopředseda: Olga Kadlecová (OF); členové: Miloslav Kučera (OF); Karel Kovařík (ČSL); Emil Šustr (ČSL); Julius Cacka (KSČ), Ladislav Brabec (KSČ), Božena

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová