O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 42

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(42)

zemědělců a venkova (Čs. str. zemědělská, Čs. strana integrace, Pol. hnutí členů JZD, Republikánská strana čs. venkova, Strana moravského venkova, Celost. aktiv občanů, Hnutí důchodců na živ. jistoty, Hnutí za rovnoprávné postavení žen v Čechách a na Moravě)., 12- Soužití- Maďarské kř. dem. hnutí, 13- Československé demokratické fórum, 18- strana zelených, 19- Hnutí československého porozumění, 20- Hnutí za samosprávnou demokracii- Společnost pro Moravu a Slezko, 21- Sociální demokracie, 22- Strana přátel piva, 23- Křesťanská a demokratická unie (Čs. strana lidová, Křeťansko-dem. strana, Svobodná rol. strana, Moravské občanské hnutí)

Kandidátní listiny polit. stran byly rozmnoženy ve formě hlasovacích lístků a byly nejpozději tři dny před konáním voleb dány všem voličům, zapsaných v seznamu voličů do místa bydliště. Hlasovací lístek pro volby do Sněmovny lidu byl barvy bílé s červeným pruhem, do Sněmovny národů barvy bílé s modrým pruhem a do České národní rady barvy bílé.

Volby se uskutečnily 8. a 9. června 1990. Prvého dne - v pátek byly volební místnosti otevřeny od 14 00 hodin do 22 00 hodin. V sobotu 9.6. byly volební místnosti otevřeny od 7 00 do 14 00 hodin.

Každý volič má povinnost ze zákona hlasovat osobně. Zastoupení nebylo v žádném případě přístupné. Po příchodu do volební místnosti prokázal volič svoji totožnost, obdržel neprůhlednou obálku a s ní se vydal do prostoru určeného pro označení kandidátů a stran (zástěna)- úprava hlasovacích lístků. Tímto prostorem musí povinně projít každý volič, jinak mu okrsková volební komise neumožnila volbu. Volič měl právo si hlasovací lístky připravit již doma. Protože šlo o troje samostatné volby (Sněmovna lidu FS, Sněmovna národů FS a Česká národní rada) vybral volič v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků tři tři kandidáty (po jedné do každé sněmovny FS a národní rady) pro které hlasoval. Volební zákon umožňoval, aby volič na těchto kandidátkách (na každé z oněch tří) upřednostnil v pořadí až 4 kandidátky (t.zv. preferenční hlasy). To zn., že svým označením - zakroužkováním pořadového čísla, pod nímž je kandidát uveden, může změnit pořadí na kandidátní listině. Nešlo o povinnost, ale o právo voliče. Pokud jej nevyužil, platilo pořadí uvedené na hlasovacím lístku. Poté občan vložil do obálky tři vybrané hlasovací lístky. Nepoužité hlasovací lístky odložil do schránky v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků a podle uvážení je znehodnotí (roztrhání, zmačkání apod.). Po skončení hlasování následovalo sčítání hlasovacích lístků i preferenčních hlasů a přesně stanovená procedura rozpočítávání mandátů v zá-

 

 

 

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová