O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 41

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(41)

Volební okrsek č. 6. - Pavlovova 1502, 1504, 1506, 1508, Mendlova, Purkyňova, Žďárská 65, 66, 309, 718, 719, 990, 714, 715, 716, 717, 722, 723, 600-617 (areál OÚNZ N s P), 720, 721, 734, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 78, 84, 83, 85, 87, 308, 398, 399, Německého, Němcova, Jamborova, Blažíčkova, Podlouckého. - volební místnost v budově ředitelství OÚNZ N s P, Žďárská 610.

Volební okrsek č. 7. - Pohledec- vol. místnost v budově KD, 48

Volební okrsek č. 8. - Vlachovice- vol. místnost v budově RS OPBH

Volební okrsek č. 9. - Rokytno, Studnice- vol. míst. v budově OV Rokytno

Volební okrsek č. 10. - Jiříkovice, vol. místnost v budově KD Jiříkovice

Volební okrsek č. 11. - Radňovice, vol. místnost v budově OV č. 100

Volební okrsek č. 12. - Slavkovice, vol. místnost v budově KD č. 29

Volební okrsek č. 13. - Hlinné, vol. místnost v budově OV č. 46

Volební okrsek č. 14. - Petrovice, vol. místnost v budově OV č. 71

Volební okrsek č. 15. - Nová Ves, vol. místnost v budově KD č. 86

Volební okrsek č. 16. - křídla, vol. místnost v budově KD č. 1

Volební okrsek č. 17. - Olešná, vol. místnost v budově OV č. 25

Volební okrsek č. 18. - Zubří, vol. místnost v budově OV č. 37

Volební okrsek č. 19. - Maršovice, vol. místnost v budově OV č. 80

Všichni českoslovenští občané, kteří mají právo volit, byli zapsáni do seznamu voličů, který sestavil MěstNV podle místa trvalého pobytu. Voličský průkaz umožňoval volit i v jiném volebním okrsku, než ve kterém byl volič zapsán do seznamu voličů. Vydával jej na žádost voličů městský národní výbor. Byly zřízeny volební komise (ústřední, krajské, okresní). Vzhledem ke skutečnosti, že volby se konaly ve stejném termínu pro všechny zákonodárné sbory, byly společné okrskové volební komise. Volební komise byly složeny z rovného počtu vyslaných zástupců politických stran a politických hnutí a jejich koalic a občanů bez politické příslušnosti. Okrskové volební komise zajišťovaly průběh hlasování, zejména dozíraly na správné odevzdávání hlasovacích lístků, sčítaly hlasy a sepisovaly zápis o průběhu hlasování.

Každá strana či hnutí měla ve volbách vlastní kandidátku. Kandidátky jednotlivých stran byly shodně označeny číslem, které losem určila volební komise. V Jihomoravském kraji kandidovalo celkem 16 politických stran a koalic: 3- Čs. strana socialistická, 4- Hnutí za občanskou svobodu, 6- Svobodný blok (Str. úst. demokracie, Strana svob. demokratů, Str. čs. neutrality, Republikánská unie), 7- Občanské fórum (Čs. dem. iniciativa, Rómská obč. iniciativa, Str. evr. domu), 8- Všelidová demokratická strana a Sdružení pro republiku- Republikánská strana Československa, 9- Volební seskupení zájmových svazů ČR; 10- Komunistická strana Československa, 11- Spojenectví

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová