O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 40

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(40)

9 14,15

10 16, 17, 18

11 19, 20, 21

12 22, 23, 24

to nezbytné věnovat otázkám vysvětlení základních ustanovení těchto předpisů náležitou pozornost a především je vysvětlovat co nejširšímu okruhu voličů. V tomto směru vykonal MěstNV v našem městě dobrou práci. Uskutečnil k tomuto tématu řadu rozhlasových relací prostřednictvím městského rozhlasu, provedl řadu předvolebních schůzí a shromáždění, tiskem byli občané informováni na stránkách Novoměstského zpravodaje i samostatnými vyhláškami. Volby se uskutečnily podle systému poměrného zastoupení, který vyjadřuje nejdůslednější rozvrstvení politických sil v zemi. To znamená, že každá strana či hnutí obdrží tolik mandátů, kolik odpovídá poměru odevzdaných hlasů pro jednotlivé strany. Počet poslanců (tedy mandátů), kteří se budou volit v jednotlivých krajích- ty se kryjí s kraji správními-administrativními- určila předsednictva zastupitelských sborů podle voličů.

V Jihomoravském kraji bylo voleno celkem 34 poslanců do Sněmovny lidu, 25 do Sněmovny národů a 58 do České národní rady.

Tak jako v předcházejících volbách byly radami místních, popř. městských nebo obvodních národních výborů vytvořeny volební okrsky. Volební okrsky byly společné pro volbu do Federálního shromáždění i do České národní rady.

V Novém Městě na Moravě byly stanoveny tyto volební okrsky a volební místnosti:

Volební okrsek č. 1.- Na výsluní, Zahradní, Polní, Lesní, Bělisko, Výhledy, Figurákova, Horní, Smetanova, Mírová. -volební místnost v budově ředitelství Uranového průzkumu záv IV., Mírová 1283.

Volební okrsek č. 2.- Drobného, Křičkova, Soškova, Nádražní, Vančurova, Nezvalova, U Pohledce, Čapkova, Mrštíkova, Wolkerova, Fučíkova, Olbrachtova, Bezručova, Maršovská, Luční, Borovina, Hájkova.- volební místnost v budově Kina - Masarykova 204.

Volební okrsek č. 3. - Hornická, Budovatelů, Masarykova, Komenského nám., Malá (mimo domu č. 856), -volební místnost v budově MKD, Tyršova 1001.

Volební okrsek č. 4. - Malá č. 856, Tyršova (mimo domy č. 323, 733, Monseova, Křenkova- volební místnost v budově MěstNV, Sekaninovo nám. 103.

Volební okrsek č. 5. - Brněnská, Horní Dvůr, Jánská, Nečasova, Petrovická, Palackého nám., Sekaninovo nám., 9. května, Tyršova č. 323, 733, Sportovní, L. Čecha, Šimkova, Štursova, Pionýrská, Radnická, Žďárská č. 332, 333, 334, 81, 294, 70, 71, 72, 73, 74, 82, 86, 312; Dukelská, Veslařská, Pavlovova 1501, 1503, 1505, 1507, 1510, 1512 - volební místnost v budově ředitelství OÚNZ, Sekaninovo nám. 12

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová