O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 4

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(4)

VÝSTAVA ZUČ

22 42

Městský kulturní dům v Novém Městě na Moravě uspořádal ve svých prostorách v době od 21 srpna do 1. září 1989 výstavu paličkování Jany Macháčkové, obrazů Miroslava Cacka a dřevořezeb Františka Dřevikovského. Tato půvabná a rozmanitá výstava se těšila značnému zájmu návštěvníků a to jak domácích, tak i turistů a rekreantů, kteří v tomto čase ve městě i okolí pobývali.

 

SETKÁNÍ ŠEDESÁTNÍKŮ

23 43

září 1989 byl radostným dnem setkání bývalých žáků měšťanské školy v Novém Městě na Moravě, dnes již šedesátníků. Po 46 letech to bylo setkání víc než milé. Příjemným překvapením bylo, že se z  bývalých dvou tříd sešlo 55 účastníků a dvě paní učitelky. K setkání došlo před I. ZŠ. Ředitel školy O. Ondráček provedl přítomné zmodernizovanými prostorami školy. Poté se účastníci odebrali do MKD, kde byli v gobelínovém salonku přivítáni předsedou NV Petrem Klapačem. Položením květin na hroby zemřelých učitelů byla uctěna jejich památka. Společné posezení se pak konalo na maršovské rychtě.

VEČER K SNP

23 44

9 34, 35

Slavnostní večer uspořádaný k 45. výročí Slovenského národního povstání se uskutečnil ve čtvrtek 7. září 1989 v sále městského kulturního domu. Účastníky oslavy přivítal předseda MěV NF ing. R. Dostál, slavnostní projev přednesl předseda MěV KSČ F. Dostál. Slavnostní večer byl zakončen uměleckým vystoupením Vachova sboru moravských učitelek

 

VZORNÍ BRANCI

Ve čtvrtek 7. září 1989 se za účasti zástupců OV Svazarmu, ZO Svazarmu, MěNV a MěNV uskutečnilo v gobelínovém salonku MKO slavnostní setkání vzorných branců výcvikového střediska branců Nové Město na Moravě. Odznaky a průkazy vzorných branců obdrželo 21 chlapců. Rada MěNV udělila čestná uznání oběma náčelníkům VSB v Novém Městě na Moravě Josefu Německému a Františku Vojancovi.

 

DEN HORNÍKŮ

24 45 – 47

U příležitosti Dne horníků 1989 se uskutečnila řada akcí na kterých se zúčastnila i většina pracovníků UP IV z  našeho města. Slavnostní konference k Hornickému dni se konala v  pátek 1. září v sále kulturního domu v Bystřici n/P , 15. září 1989 se pak v sále MKD Nové Město na Moravě konala oslava Dne horníků spojená s konferencí jejímž hlavním bodem bylo vyznamenání nejlepších pracovníků. V průběhu konference byly naznačeny otázky východisek z ekonomicky neúnosné těžby uranové rudy v naší oblasti.

 

ZÁJEZD KLUBU DŮCHODCŮ

Novoměstský Klub důchodců navštívil v polovině září 1989 na pozvání Klubu důchodců z Vracova jižní Moravu. Absolvoval náročný program – prohlídky zámků ve Slavkově, Strážnici a Buchlovicích, rázovité kovárny v Těšanech, okolí Mohyly míru, strážnického skanzenu, Velehradu a společenský večer za účasti vracovských kolegů a brněnského hu-

 

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Jiří Koukal