O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 39

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(39)

mateřské školy, která přejde z nevyhovujících prostorů budovy tělovýchovného střediska.

SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A MÚ

Zástupci místních částí našeho města se ve středu 19.12.1990 setkali s vedením městského úřadu a projednali návrh ustavení aktivů v jednotlivých místních částech nutných jednak k organizaci veřejného života v místech, jednak ke spolupráci s Městským úřadem v Novém Městě na Moravě. Bylo dohodnuto v měsíci lednu 1991 ustavit tyto samosprávní komise na veřejných shromážděních občanů. Předsedové těchto komisí pak vytvoří při městské radě komisi pro územní správu místních částí Nového Města na Moravě.

SETKÁNÍ STAROSTŮ OKRESU

Z iniciativy vedení Městského úřadu v Novém Městě na Moravě se v pátek 28.12.1990 sešli starostové a místostarostové měst okresu Žďár n/S. na neoficiálním pracovním setkání. Na jeho pořadu byla výměna zkušeností při ustavování městských úřadů a komisí městských rad. V diskusi se m.j. hovořilo o činnosti Svazu měst a obcí, o budoucí práci okresního shromáždění, návrhu zákona o daních a poplatcích, přípravě malé privatizace, problematice svazu TKO v okrese a řadě dalších problémů zajímajících všechny zúčastněné. Zástupci měst se dohodli na dalším setkání v průběhu měsíce ledna jehož hlavním tématem byl měl být návrh rozpočtu městských a obecních úřadů okresu Žďár nad Sázavou na rok 1991.

PROVOZNÍ AKTIV ČLENŮ MZ

Provozní aktiv členů Mětského zastupitelstva Nového Města na Moravě se uskutečnil v pátek 28.12.1990. Členové zastupitelstva byli m.j. seznámeni s problematikou hospodaření městského úřadu, návrhem směrného územního plánu města a návrhem ustavení komisí městské rady.

III. VOLBY

VOLBY DO ZÁKONODÁRNÝCH SBORŮ

1 1

2 2

3 3,4

4 5

5 6

6 7 ,8

7 9,10

8 11, 12, 13

Ve dnech 8. a 9. června 1990 přistoupili k volebním schránkám občané, aby svými hlasy rozhodli o novém složení zákonodárných sborů. Tyto sbory by měly skutečnými reprezentanty vůle lidu, kompetentními, politicky i odborně způsobilými parlamenty, které především v oblasti legislativní mají připravit dostatečný a efektivní základ pro vybudování demokratického, pluralitního, hospodářsky pevného společenského systému. Federální shromáždění i národní rady schválily své volební zákony, podle nichž se volby uskutečnily. Tyto zákony jsou v mnohém odlišné od zákonů, podle kterých jsme v posledních desetiletích volili. Je pro-

 

 

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová