O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 38

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(38)

Komise dopravy: ing P. Markuart, V. Špaček. Komise lesního a vodního hospodářství a zemědělství: J. Ondráčková, V. Kostelecký. Komise bytová a MH: Slavěna Konvalinková. Komise pro ochranu veřejného pořádku: M. Komárová, J. Kalina, V. Hlaváč, ing P. Bořil.

ZALOŽENÍ STÁTNÍCH PODNIKŮ

Městský národní výbor v Novém Městě na Moravě svým usnesením z mimořádného plenárního zasedání MěstNV dne 21. června 1990 založil s účinností od 1.7.1990:

1) Státní podnik SLUŽBY Nové Město na Moravě, se sídlem v Novém Městě na Moravě, Sekaninovo nám. 123

2) Státní podnik TERMIT Nové Město na Moravě se sídlem v Novém Městě na Moravě, Sekaninovo nám. 123

Základní předmět činnosti s.p. SLUŽBY- a) stavební činnost, (stavební údržba, zemní práce), b) pomocné stavební práce celkem (sklenářství, malířství, truhlářství), c) nákladní doprava, d) komunální osobní služby (fotoslužba, holičství, kadeřnictví, pedikura, inzertní služba, pohřební služba, kosmetika.

Základní předmět činnosti s.p. TERMIT- a) pomocné stavební práce celkem (zámečnictví,klempířství, vodoinstalace, montáž bleskosvodů, elektroinstalace, opravy el. motorů a el. spotřebičů); b) nákladní doprava, c) obchodní činnost, d) ostatní služby (opravy plynospotřebičů a hořáků na plyn, práce prováděné ve výškách, opravy dětských vozidel, revize plyn. zařízení, el. zařízení a bleskosvodů, projekční činnost.

Oba státní podniky hospodaří s majetkem v celospolečenském vlastnictví, který tvoří věci a majetková práva včetně práv k výsledkům výzkumné, vývojové, projektové a jiné obdobné činnosti, který byl ve správě státního podniku UNIVERZAL Žďár n/S. ke dni 30.6.1990 dle účetní uzávěrky ověřené zakladatelem. Na státní podniky Služby a Termit přešla všechna práva a závazky ze zaniklého s.p. Univerzal Žďár n/S. v okruhu svých působností.

Provoz ZAHRADNICTVÍ bývalého s.p. Univerzal, převzala k 1.7.1990 Samostatná provozovna MěstNV v Novém Městě na Moravě.

USTAVENÍ SPOLEČENSKÉ KOMISE

Městská rada dne 7.12. 1990 souhlasila s ustavením společenské komise Městské rady (dříve sbor pro občanské záležitosti) a schválila do funkce předsedy této komise členku Městského zastupitelstva paní prof. Janu Černou.

ZRUŠENÍ JESLÍ II.

Městská rada rovněž souhlasila se zrušením jeslí II. na Drobné ulici z důvodu nevyužité kapacity tohoto zařízení. Děti budou přeřazeny do Jeslí I. v tělovýchovném středisku. Uvolněné prostory Jeslí II. budou využity pro děti

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová