O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 37

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(37)

- v závorce volební obvod: Pavel Koutenský (č. 6 Mírová- část), ing. František Skalník (č.8 Figurákova- část), Mudr Zdeněk Kadlec (č. 10 Drobného); PhDr. Eva Jašková (č.11, Soškova), Jaromír Kalina (č. 13 Čapkova), Miloslav Kříž (č. 14 Mrštíkova), Josef Jinek (č. 17 Bezručova), Zdeněk Dvořák (č. 20 Luční- část), Pavel Kliment (č. 22 Hornická- část), Josef Svoboda (č. 26 Budovatelů), ing. Petr Bořil (č. 32 Tyršova- část), Anna Štarhová (č. 33 Tyršova 730), Slavěna Konvalinková (č. 35 Tyršova- část); Pavel Mertlík (č. 38 Křenkova 732), Otakar Smetana (č. 42 Jánská), Arnoštka Macháčková (č. 43 Nečasova- část), Vladimír Hlaváč (č. 47 Sportovní, Tyršova- část), ing Stanislav Musil (č. 50 Radnická), Petr Havelka (č. 56 Pavlovova- část), Vlastimil Kostelecký (č. 57 Purkyňova 876), Karel Hofer (č. 60 Žďárská- část), Miloš Nejedlý (č. 67 Němcova), ing. Miroslav Frolda (č. 69 Blažíčkova), Eva Brychtová (č. 70 Podlouckého), Drahoslava Komínková (č. 79 Olešná- část); Miroslav Hanák (č. 100 Zubří- část).

Dále byl poslanecký sbor MěstNV rozšířen o 8 nových poslanců místní části Radňovice, a to: Jiří Šanderu, Josefa Kopáčka, Pavla Svobodu, Květu Srnskou, Josefa Dvořáka, Václava Fouska, Bohuslava Michuta, ing Františka Bukáčka. Je to první z podmínek osamostatnění této obce k 1.7.1990. Plenární zasedání MěstNV také zrušilo komisi finanční, komisi plánovací, komisi tvorby a ochrany životního prostředí MěstNV a zřídilo komisi finanční a plánovací MěstNV a komisi pro životní prostředí MěstNV. Dále zvolilo nové předsedy komisí: ing Vladimíra Novotného- komise fin. a plánovací MěstNV; ing Miroslava Froldu- komise výstavby MěstNV, Miloše Nejedlého- komise pro mládež a TV MěstNV, Ivana Janíčka- komise ochrany veř. pořádku MěstNV; MUDr. Zdeňka Kadlece- správní komise péče o děti a rodinu MěstNV; Pavla Klimenta- komise pro životní prostředí MěstNV.

Plenární zasedání rovněž zvolilo nové členy jednotlivých komisí: Komise finanční a plánovací: J. Bartalosova, ing F. Havlíček, A. Bláhová, S. Kvíčalová, ing S. Musil, M. Messenský, M. Čech, M. Srnská, JUDr J. Kučera. Komise pro životní prostředí: ing L. Jamborová, ing A. Hrdá, P. Mertlík, F. Král, S. Chmelíček, J. Černá, J. Fila, J. Hrubeš, Z. Řádek. Komise pro mládež a tělesnou výchovu: M. Švomová, J. Oppelt, J. Slezáková, E. Brychtová, ing M. Straka, A. Špinar, O. Ondráček, ing F. Chrást. Komise výstavby: ing L. Neubrandt, ing P. Šustr, ing R. Kamenický, ing arch. J. Cacka, PhDr J. Chalupa. Komise obchodu a cestovního ruchu: A. Štarhová, J. Doležalová. Komise školství a kultury: L. Neumanová, PhDr. E. Jašková. Komise sociálních věcí a zdravotnictví: E. Kučerová, L. Hebelková, R. Bartošová.

 

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová