O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 36

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(36)

na vědomí výsledky inventarizace hospodářských prostředků ke 30.11. a vyjádřila souhlas s návrhem pozastavit výstavbu hromadných garáží v Novém Městě na Moravě a svolat na den 6.3.1990 shromáždění občanů k této problematice. V různém m.j. odvolala z funkce předsedy sboru pro občanské záležitosti p. Františka Dvořáka a jmenovala do této funkce p. Věru Buchtovou.

JEDNÁNÍ RADY MěstNV

Dne 21.2.1990 rada MěstNV projednala výsledky kontrolní činnosti odboru MHO, příslušných komisí na úseku obchodu. SOD a SD provedly 83 kontrolních akcí podle plánu práce, 96 kontrol k zásobování základními druhy potravin zejména v odpoledních hodinách, 3 kontroly ve spolupráci s kontrolním útvarem R a J Žďár n/S. zaměřené na poctivost prodeje, čistotu, a hygienu provozoven, 20 kontrol tanečních zábav a 1 kontrolu provedenou společně s VLK MěstNV. Zodpovědnou práci ze strany kontrolních orgánů si vyžadují kontroly na tržišti. Tyto kontroly provádí odbor MH a obchodu a současně vybírá i poplatky za užívání veřejného prostranství. V minulém roce bylo zkontrolováno 233 prodejů. Za vydání povolení od soukromníků a organizací bylo vybráno na poplatcích 5,770 Kčs. Odbor na tomto úseku neřešil žádné přestupky. Dále rada projednala zprávu o stavu požární ochrany v působnosti MěstNV a schválila organizační zajištění akce ,,Březen- měsíc požární ochrany". V různém m.j. rozhodla přidělit dočasně k užívání rodinného domku na Malé ulici č. 194 středisku JUNÁK, na základě vyjádření příslušných odborů MěstNV dokončit II. etapu výstavby hřbitovního areálu a pozastavit projekční práce na druhé etapě.

Plenární zasedání Městského národního výboru, které se konalo 22. února 1990 provedlo m.j. i některé kádrové změny. Přijalo rezignaci p. ing. Josefa Bednáře na funkci poslance MěstNV a předsedu komise výstavby MěstNV a paní Věry Buchtové na funkci místopředsedy a člena rady MěstNV. Veřejným hlasováním byl ve volebním obvodu č. 46 (ul. 9. května a část Sekaninova nám.) zvolen poslancem MěstNV a poté uvolněným místopředsedou a členem rady MěstNV pan ing. Pavel Šustr, narozený 11.6.1955, bytem Nové Město na Moravě, Budovatelů 1490.

MIMOŘÁDNÉ PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ MěstNV

Mimořádné plenární zasedání Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě, které se konalo ve čtvrtek 22. března 1990, provedlo rekonstrukci poslaneckého sboru MěstNV a schválilo kádrové změny v komisích MěstNV. Do 27 uvolněných volebních obvodů byli zvoleni za poslance Měst NV tito občané našeho města:

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová