O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 35

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(35)

postupováno dle následujících hledisek: 1. historický název ulice či náměstí daný demografickým vývojem města, 2. pojmenování dle význačné osobnosti národa či události, 3. pojmenování dle významného rodáka Nového Města na Moravě a jeho místních částí, anebo významných osobností žijících v Novém Městě na Moravě, kteří se zasloužili o jeho rozvoj. V následujícím přehledu je nejdříve uveden stávající název, za pomlkou název navrhovaný či upravený: 1. Bělisko- Na bělisku, Borovina- Borovinka, 9. května- Školní, Jánská- Svatojánská, Nezvalova- Za nádražím, Petrovická- Petrovská, Radnická- Pod starou radnicí, Sekaninovo nám.- nám. Vratislava z Pernštějna, Vlachovická- Vlachovská, Výhledy- Na výhledech, U jatek- Lyžařská, U pohledce- Pohledecká

2.Čapkova- Bratří Čapků, Fučíkova- Konáčova, Gottwaldova- Masarykova, Křičkova- Bratří Křičků, Olbrachtova- Konáčova, Pionýrská- Makovského, Smetanova- Tyršova, Vančurova- J. V. Plevy, Veslařská- arm. gen. L. Svobody,

3. Bezručova- Otakara Šína, Blažíčkova- Oldřicha Blažíčka, Budovatelů- Dr. I. Sekaniny, Drobného- Josefa Drobného, Figurákova- Protifašistických bojovníků, Hájkova- Hynka Hájka, Jamborova- Josefa Jambora, Křenkova- Dr. Josefa Křenka, Mendlova- Jana Blažka, Monseova- J. V. Monseho, Mrštíkova- Dr. J. Svítila-Karníka, Nečasova- Dr. Jaromíra Nečase, Němcova- Karla Němce, Německého- Bratří Německých, Pavlovova- Jiřího Židlického, Podlouckého- Aloise Podlouckého, Purkyňova- Františka Šíra, Soškova- Eduarda Sošky, Šimkova- Josefa Šimka, Wolkerova- Josefa Sadílka.

Názvy ulic a náměstí , které by zůstávaly beze změn: Brněnská, Dukelská, Horní, Hornická, Horní Dvůr, Komenského náměstí, Leandra Čecha, Lesní, Luční, Malá, Maršovská, Mírová, Nádražní, Na výsluní, Palackého náměstí, Polní, Sportovní, Štursova, Tyršova, Zahradní, Žďárská. Problematikou změn názvů se ještě několikrát v průběhu roku Městský národní výbor zabýval, nedá se však říci, že by navrhované změny realizoval v plné šíři. Těžkopádná administrativa, složitost situace ve městě a nakonec i zásadnější věci k řešení způsobily, že převážná většina návrhů se nerealizovala.

JEDNÁNÍ RADY MěstNV

V měsíci únoru se uskutečnila dvě jednání rady Městského národního výboru. Dne 7.2.1990 projednala návrh rozpisu plánu a rozpočtu Měst NV a jím řízených organizací na rok 1990 a doporučila plenárnímu zasedání tento návrh vzít pouze na vědomí s tím, že definitivní plán a rozpočet bude schválen v průběhu I. pololetí roku a do doby schválení se bude hospodaření města řídit provizoriem. Rada Měst NV dále vzala

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová