O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 34

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(34)

jem o události tohoto roku v naší zemi, doporučuji studium denního tisku, který zcela detailně a vyčerpávajícím způsobem postihuje složité přeměny státu k obecné demokracii. K nejvýznamnějším událostem domácí politické scény nepochybně patří po dlouhých létech opět svobodné volby, změna názvu našeho státu na Československá Federativní republika (ČSFR); návrat k tradičním státním symbolům a znakům, vyvlastnění majetku Komunistické strany, náboženská svoboda, rozvoj soukromého podnikání, předávání majetku do soukromého vlastnictví, rehabilitace osob nezákonně odsouzených a j. Československo navštívila řada významných osobností- ku př. George Bush v úvodu své cesty do Evropy navštívil jako první president v historii USA Československo. Ze světových událostí roku 1990 lze uvést Iráckou invazi do Kuvajtu a znovusjednocení Německa, rozděleného v roce 1945 v důsledku porážky ve II. světové válce.

Tolik tedy k obecnějšímu úvodu do kronikářského zápisu roku 1990. V tomto zápisu se odrážejí nejvýznamnější události, činnosti a práce našeho města. Stejně jako v minulosti, jsou nedílnou součástí kronikářského zápisu přílohy:

1. TISKOVINY značné na okraji zápisu příslušným číslem pořadového listu v červeném bodu ( ).

2. FOTODOKUMENTACE značená v zápisu příslušným číslem pořadového listu v modrém bodu ( ).

Čísla jsou doplněna poř. číslem tiskoviny, nebo fotografie.

II. ČINNOST MĚSTSKÉHO NÁRODNÍHO VÝBORU

Základní činnost Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě, kterýžto název se v druhé polovině roku změnil na Městský úřad v Novém Městě na Moravě- se projevovala v jednáních rady MěstNV ev. městského zastupitelstva.

NÁVRH ZMĚNY NÁZVŮ ULIC

Školská a kulturní komise jako volený orgán MěstNV na svém zasedání dne 15.ledna 1990 za účasti zástupců kulturních zařízení města , významných novoměstských rodáků prof. ing. Dr. J. Vykutila, zasl. umělce akademického malíře P. Kopáčka, ak. malíře prof. J. Šebka a dalších, vypracovala návrh na změnu názvů ulic a náměstí v Novém Městě na Moravě. Tento návrh byl přednesen na III. veřejném Občanském fóru dne 26. ledna 1990. Při zpracování návrhu bylo

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová