O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 33

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(33)

I. ÚVOD

ÚVOD

Rok 1990 byl rokem velkých společenských a ekonomických změn, jejichž velikost a význam nám v denním shonu mnohdy unikaly. Rok, kdy jsme už mohli, ale většinou ještě neuměli rozhodovat sami za sebe. S nezbytným zjednodušením je možné říci, že to byl rok, po němž - tak jako po tom loňském- je svět jiný, než si ještě před nedávnem i ti nejbystřejší prognostici troufli předpovídat. Tak jako obvykle jsou však události roku letošního nejen výslednicí toho, co se odehrálo dřív, ale i zárodkem dějů budoucích. Logika následků a příčin ovšem bije do očí teprve s odstupem času.

Společným jmenovatelem trendu, který tak razantně odstartoval loni, pokračoval letos a s určitostí se dál prohloubí i napřesrok, je nástup pluralitních systémů i v zemích, kde ještě před nedávnem v té či oné formě vládla totalita. Příkladem není jenom konec vůdčí role - a ve většině případů i moci- komunistických stran ve všech zemích východní a střední Evropy, ale i probuzení takového šípkového království stalinistického typu, jakým byla Albánie. Méně potěšitelným zjištěním bylo všem to, že cesta od totality k demokracii je obtížnější, než zvrat v protisměru. Zvláště tam, kde celé generace nic jiného nepoznaly a kde v povědomí lidí- pokud tam vůbec kdy bylo- nezůstala ani špetka ponětí, podle jakých pravidel hry se demokracie vlastně řídí.

I v tomto roce se bohužel potvrdilo, že dopad jakéhokoliv konfliktu- t.j. letos válka v Perském zálivu- se politicky i hospodářsky proplétá každou zemí světa. Osudy naší republiky proto stále víc ovlivňuje nejen to, co se odehrává na ,,pískovišti" od Šumavy k Tatrám, a to tím spíš, že jsme se z rozmaru svých předků usídlili právě v tom nejcitlivějším místě Evropy. Z jedné strany je dnes naším sousedem od října opět sjednocené Německo- velmoc přinejmenším ekonomická, z druhé Sovětský svaz, který je supervelmocí už jen z hlediska síly své armády a jaderných arzenálů. Jeho rozpad - bez ohledu na možné varianty z dlouhodobého hlediska nevyhnutelný - může být pozvolný a tím i relativně klidný. Stejně tak ovšem může vyvrcholit vnitropolitickým zemětřesením, jež jako to skutečně samozřejmě natropí škody nejen v okolí svého epicentra.

Po optimismu a euforii loňského roku byl rok 1990 rokem určitého vystřízlivění. Většina lidí si totiž uvědomila, že jenom poctivá a tvrdá práce může náš stát vyvést z temna více než čtyřicetiletého totalitního režimu. Vnitropolitické události se řítily až v neskutečném běhu, každodenní příval zpráv při nejlepší vůli není možno vtěsnat do stručnosti několika vět. Laskavému čtenáři, který má zá-

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová