O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 3

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(3)

POKRAČOVÁNÍ KRONIKÁŘSKÉHO ZÁPISU ROKU 1989 Z  MĚSTSKÉ KRONIKY DÍL VI. ZE STRANY 400

ZÁVOD ŽÁKŮ VE SKOKU

Ve dnech 1. a 2. července 1989 se můstku s keramickou stopou Na bělisku v Novém Městě na Moravě uskutečnil XI. ročník závodů MDD žáků ve skoku. Závodů se zúčastnilo 41 žáků šesti tělovýchovných jednot z celé ČSSR. V kategorii nejmladších žáků zvítězil A. Křepinský (TJ Nové Město na Moravě), mladších žáků J. Malčík (MEZ Frenštát), starších žáků S. Mikulčášik (Sokol Valašská Bystřice). Patronát nad závody, které byly divácky hojně navštíveny především novoměstskou mládeží převzal s.p. Sport Nové Město na Moravě a pracovní kolektiv Heleny Dvořákové z téhož podniku. Garancí za TJ byl pověřen Jaroslav Krejča.

 

SPORTOVNÍ LÉTO DĚTÍ

Tělovýchovná jednota v Novém Městě na Moravě uskutečnila v době od 3. do 14. července 1989 tzv. Sportovní léto novoměstských dětí. Ve dvou kursech se 66 dětí účastnilo různých sportovních, turistických i kulturních akcí pod vedením zkušených pedagogů, trenérů a cvičitelů. Stravování účastníků zajišťovala jídelna I. ZŠ a bufet Drobné provozovny Měst.NV. Za to, že se celá akce setkala s úspěchem je třeba především poděkovat organizátoru a vedoucímu Sportovního léta Petru Hubáčkovi.

 

VÝSTAVA VSM

21 39

8 29-31

V době od 19. července do 4. října 1989 byla v prostorách Městského kulturního domu otevřena výstava výtvarného studia mladých – obrazy, kresby, grafika. Vystavovali členové VSM Jiří Kubeš, Alena Krejčová, Jana Žilková, Zdeněk Moupic, Milena Vyplašilová, Alena Skoupá, Věra Staňková, Lenka Dubová a Hana Lavičková. V prázdninovém období tuto výstavu shlédlo více než 500 návštěvníků.

 

HORÁCKÁ VÝSTAVA ČSCH

21 40

Základní organizace Českého svazu chovatelů v Novém Městě na Moravě uskutečnila ve svém výstavním areálu u nádraží ČSD 19. a 20. srpna 1989 tradiční Horáckou výstavu drobného zvířectva. Tato výstava byla rozšířena o nákupní trh králíků. Po oba výstavní dny proudily do areálu výstaviště davy návštěvníků. Nejen návštěvníci, ale i výstavní výbor ve složení J. Jelínek, M. Mička, ing. J. Vokoun, B. Zelený a K. Špinar byli s výstavou spokojeni. Účastníci – vystavovatelé si na památku odnesli vkusný pamětní list.

 

ŠTAFETOVÝ BĚH MÍRU

22 41

Účastníci štafetového „Běhu míru“ z Ležáků do Banské Bystrice byli ve čtvrtek 24. srpna 1989 odpoledne přijati funkcionáři Měst.NV, místopředsedou V. Buchtovou a tajemníkem J. Čejkou, kteří připnuly stuhy ke štafetovému kolíku a předali zdravici občanů Nového Města na Moravě určenou občanům Banské Bystrice u příležitosti oslav 45. výročí Slovenského národního povstání..

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Jiří Koukal