O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 26

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(26)

veb domků je m.j. i vyřešení otázek související s výstavbou městské čističky odpadních vod, případně prodloužení platnosti vhodné vyjímky tak, aby nové bytové jednotky mohly být odkanalizovány.

18 60-63

19 64-67

V souvislosti s výstavbou města je třeba se zmínit o nedostatečné údržbě staveb v Novém Městě, špatné údržbě veřejného osvětlení, chodníků, vozovek a pod. Na schůzích plenárního zasedání Měst NV, v radě NV i písemnou formou si mnozí občané i skupiny na tento stav stěžovali. I přes velký tlak funkcionářů Měst NV směrem na zkvalitnění práce zaměstnanců technických služeb se však situace příliš nezlepšila.

IX. ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

OV MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

V průběhu roku 1989 pracovaly občanské výbory v místních částech města nedostatečným způsobem. Zápisy z jednotlivých obcí buď vůbec nebyly zpracovány, nebo byly zpracovány velmi povrchně, obecně a nekonkrétně. Z tohoto důvodu je v této kapitole zaznamenáno pouze minimum údajů.

KŘÍDLA

Divadelní kroužek ZO SSM pod vedením členů Osvětové besedy v Křídlech sehrál v měsíci březnu 1989 třikrát divadelní veselohru od J. Berana ,,To už je v krvi". Pro velký zájem byla hra počtvrté opakována v sobotu 1. dubna 1989. Za povšimnutí stojí zájem a spokojenost diváků, kteří představení navštívili a nebylo jich málo- 740!

MARŠOVICE

V okresním kole celostátní sportovně branné hry Plamen- pro pionýry, mladé požárníky, které se uskutečnilo 28. května 1989 ve Žďáře n/S. v požárním útoku s vodou zvítězili mladí reprezentanti ZO SPO Maršovice.

RADŇOVICE

Rada ONV ve Žďáre nad Sázavou vyhodnotila v měsíci březnu 1989 okresní soutěž Sborů pro občanské záležitosti NV a aktivů SOZ při občanských výborech. V kategorii D- aktivech při OV, obsadil 1. místo aktiv občanského výboru v Radňovicích, vedený ing. Josefem Kopáčkem.

SLAVKOVICE

60 118

Hlavním bodem plnění volebního programu Národní fronty ve Slavkovicích byla v roce 1989 výstavba nové prodejny Jednoty. V minulém roce, i přes velké obtíže v zajišťování stavebního materiálu, bylo prostavěno 890 000 Kčs a odpracováno přes 15.000 brigádnických hodin. Díky dobré organizaci práce v letošním roce, mohla být celá veřejnost Slavkovic v sobotu odpoledne 8. července 1989 přítomna slavnostnímu otevření nové prodejny. Předseda MěstNV P. Klapač před uvedením prodejny do provozu uvedl, že akcí ,,Z" byla vytvořena hod-

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová