O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 24

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(24)

 

Nové Město na Moravě, Malá 171; 13. 12. – Bohumil Pohanka (1987) Slavkovice 53; 25. 12. – Jaroslav Záhrubský (1928) Nové Město na Moravě, Hornická 975; 26. 12. – František Bednář (1912) Jiříkovice 21.

 

 

VII. POŽÁRNÍ SBOR

 

POŽÁRNÍ SBOR

V jubilejním 110. roce založení požárního sboru v Novém Městě na Moravě pracoval výbor základní organizace Svazu požární ochrany v následujícím složení: Předseda: Václav Břoušek; místopředseda – B. Procházková, velitel – Jan Kotinský; preventista – Ladislav Doležal, jednatel – František Kabelka; politicko-organizační referent – Miloš Licek; hospodář – František Kotinský, referentka žen – Jana Demková, referent mládeže – Ladislav Švanda; referent CO – Václav Zelený st.; kulturní referent – Vladimír Petr; kronikář – Stanislav Halva; členové – Zdeněk Kočík, Josef Hlaváč, Marie Licková. Revizní komise: Bohdan Švanda, Pavel Kotinský, Šárka Formánková. Z řad novoměstských požárníků zastávají funkci v OV SPO. Všichni pravidelně informovali MěV SPO o své práci v orgánech, jimiž byly zvoleni a naopak poznatky z jejich činnosti přenášeli do jednání vyšších orgánů SPO. I v roce 1989 byly rozsáhlým úsekem činnosti dobrovolných požárníků prevence. Preventivní kontroly prováděli 2 – 3 členné skupiny požárníků s pověřením Měst NV v obytných domech a malých provozovnách. Neoddělitelnou součástí výcviku zásahových jednotek je požární sport. Novoměstští požárníci dosahují každoročně dobrých výsledků v různých soutěžích, hlavně však v té nejoblíbenější a nejnáročnější – Novoměstské proudnici. V letošním již 11. ročníku dosáhly nejlepšího výsledku ženy novoměstské ZO SPO, které zvítězily v požárním útoku v čase 32 sec. Každoroční náplní práce požárníků je péče o svěřenou techniku. Přes veškerou péči o svěřený majetek není stav požární techniky nejlepší. Technika je zastaralá a její obměna téměř žádná. Podobná situace je i u požárních zbrojnic, které jsou v některých částech města zcela nevyhovující. ZO SPO v Novém Městě na Moravě se významnou měrou podílí i na výchově mladé generace. Zájem dětí a mládeže o činnost v oddílech mladých požárníků je u všech ZO, ale pro nedostatek vedoucích nelze tento zájem v plné šíři podchytit. Oddíl mladých požárníků měl v roce 1989 celkem 22 členů. V roce 1989 místní požární sbor zasahoval celkem 12 x a zúčastnil se jednoho námětového cvičení.

 

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková