O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 21

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

který se konal u příležitosti Mezinárodního dne studentstva. Chlapci obsadili druhé místo a děvčata se umístila na místě prvním. Na počest MDS pořádali studenti gymnázia 16. listopadu tradiční turnaj v košíkové chlapců. Tentokrát vyhrála SPŠ strojnická Žďár před SOU Žďár Žďas. Naši chlapci obsadili 3. místo před SZPŠ Bystřice n/P,

 

ZDRAVOTNICTVÍ

Teprve až období po 17. listopadu 1989, kdy se mohla začít říkat a psát pravda, v celé své šíři odhalilo závažné a tragické nedostatky našeho zdravotnictví, v minulosti tolikrát vychvalovaného. Nemělo by tedy žádný význam operovat lživými informacemi s hrubě zkreslenými údaji předrevolučního období. Účelnější bude seznámit s výzvou zdravotníků novoměstské nemocnice, která patrně lépe vystihne žalostný obraz našeho zdravotnictví okresní nemocnice v Novém Městě na Moravě se na Vás obracejí s výzvou, jejímž motivem je naše společné přání poskytovat obyvatelům žďárského okresu kvalitnější zdravotní péči, než tomu bylo dosud. Finanční prostředky přidělované zdravotnictví do nedávné doby bývalým vedením státu byly totiž zcela nedostačující (v rozvinutých zemích Evropy je z národních důvodů věnováno na zdravotnictví 10 – 15 %, zatímco u nás to bylo jen 3 – 4 %). Z toho logicky vyplývá, že i potřebná vybavenost naší nemocnice je úměrně tomu nedostačující. Chybí zde desítky přístrojů potřebných k poskytování kvalitní zdravotní péče – předně umělá ledvina (náklady na ni činí asi 15 mil. Kčs), dále dýchací přístroje, infusní pumpy, Astrup – přístroj k přesnému měření koncentrace krevních plynů; potřebujeme novou prádelnu, nemáme lůžkové urologické, ortopedické a psychiatrické oddělení atd. atd. ... Zkrátka vybavení naší nemocnice dosti pokulhává za většinou okresních nemocnic v ČSR. Ekonomická situace zdravotnictví v našem státě se v nejbližší době dle vyjádření ministrů financí a zdravotnictví výrazněji nezlepší. Jediným východiskem z toho je vyřešit tento problém v rámci okresu vlastními silami. Proto vyzýváme všechny organizace, podniky, družstva, církve a Vás všechny – občany žďárského okresu – ke spoluúčasti na řešení této svízelné situace. Jak již bylo řečeno, od státu nelze v nejbližší době očekávat dostačující finanční prostředky ke krytí těchto potřeb. Proto se s prosbou o ně obracíme právě na Vás, jimž má naše nemocnice sloužit. Svoje finanční příspěvky zasílejte, prosíme, na konto OÚNZ Žďár n/S. – číslo bankovního spojení SBŠC: v korunách – 8248- 125 751, IČO 092 983, devizo-

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková