O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 17

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

vodů a JZD. Ve školním roce 1989-90 bylo zapsáno do těchto mateřských škol celkem 481 dětí. S největšími počty dětí pracovaly mateřské školy na ul. Drobného (120) a ul. Žďárské (116). Ve speciální třídě pro děti s vadami řeči při MŠ Radnická bylo pro školní rok zapsáno 113 dětí. do MŠ v Olešné byly vyváženy děti z Nového Města na Moravě (12 dětí). Školská a kulturní komise Měst NV projednala celkem 64 žádostí o přijetí dětí do MŠ.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Celkový počet žáků základních škol (včetně zvláštní školy) je v tomto roce 1728. Největší počty žáků jsou na II. základní škole (790) a na I. základní škole (727) v Novém Městě na Moravě. Škola při nemocnici má 3 třídy ZŠ, lidová škola umění má 11 tříd. Do zvláštní školy bylo zapsáno 16 žáků. Vyjímky pro ponechání škol v provozu i při nižším počtu žáků byly uděleny ZŠ Slavkovice (25 žáků) a ZŠ Zubří (24 žáků). Ke 30. 6. 1989 ukončil docházku na základních školách celkem 291 žáků, z toho 137 na I. ZŠ a 154 na II. ZŠ. Ke studiu na středních školách bylo přijato 149 žáků a do učebních oborů odešlo 141 žáků. Ke studiu na vojenských byli získání 3 žáci z I. ZŠ a 3 žáci z II. ZŠ. U obou základních škol v Novém Městě na Moravě bude třeba do budoucna řešit nedostatek prostor. Došlo k rozšíření kapacit LŠU o prostory bytu č. 122 na Sekaninově náměstí, který byl vyňat z bytového fondu. K nejrozsáhlejším akcím údržby patřila rekonstrukce elektroinstalace v I. ZŠ a hlavně pak adaptace rodinného domu Na výhledech pro účely zvláštní školy. Zvláštní škola v Novém Městě na Moravě po dvaceti letech svého trvání zahájila nový školní rok již v nových prostorách, které splňují požadavky nutné pro výchovné vedení žáků. Na základě výzvy k pomoci pionýrským organizacím uvolnil Měst NV částku 10 tis. Kčs pro každou organizaci PO SSM na I. a II. ZŠ v Novém Městě na Moravě. Tyto finanční prostředky budou využívány k vybaveni pionýrských táborů obou škol.

 

 

V. TĚLOVÝCHVA A SPORT, ZDRAVOTNICTVÍ

 

Příloha: ZLATÁ LYŽE, SVĚTOVÝ POHÁR

43 80

44 81, 82

45 83 – 85

46 86

47 87 – 90

48 91 – 95

49 96 – 102

51. ročník mezinárodního závodu FIS Zlatá lyže Českomoravské vysočiny, který současně probíhal jako Světový pohár v běhu na lyžích mužů se konal ve dnech 12. – 15. ledna 1989. Přestože dlouho před tímto datem pracoval Organizační výbor ZL a řada pracovníků na řadě činností, které měly zabezpečit plynulý chod této obrovské akce, zůstával základní problém. Bude dostatek sněhu? V pátek 6. ledna sice napadlo 30 cm sněhu, ale v následujících dnech se dostavila obleva s drobným deštěm a mlhou při teplotách okolo +4°C a sníh doslova utíkal před očima. Cele město se na tuto významnou událost dokonale připravilo – výklady obchodů byly slavnostně vyzdobeny lyžařskými

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková