O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 16

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

ře dojde k sepnutí vnitřních nosných zdí, výměně podlah a rekonstrukci havarijní elektroinstalace, v půdních prostorách bude provedeno stažení zdiva depozitářů. V návaznosti na tyto práce bude navazovat oprava exteriéru objektu. Podmínkou započatí prací od IV. čtvrtletí 1989 bylo vystěhování celého objektu s téměř 40.000 předměty. Plán počítá s provedením prací v urychleném termínu, aby ke 100. výročí založení muzea r. 1992 byla otevřena část expozice a celý objekt Horáckého muzea byl uveden do provozu roku 1993. Plánované otevření objektu se váže na zajištění finančních prostředků. Rozpočet na statické zabezpečení objektu činí 1500.000 Kčs. Díky Měst NV se podařilo v I. polovině roku 1989 přestěhování i umístění sbírek v prostorách města, takže i v těchto podmínkách zůstanou zachovány služby pro veřejnost. Kancelář muzea byla po vystěhování objektu přemístěna do dvora č. 11, který má venkovní vstup společný s městskou knihovnou.

 

Příloha:HORÁCKÁ GALERI VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

41 76

42 77 - 79

Horácká galerie výtvarného umění v Novém Městě na Moravě oslavila v letošním roce 25. výročí svého trvání. Na veřejnosti je galerie především známa svou rozsáhlou výstavní činností. Za dobu své existence připravila a realizovala ve svých prostorách, výstavních síních okresu, v různých městech nejen v republice, ale i v zahraničí ke třem stům výstav horáckých výtvarných umělců i československého umění. Od samého počátku přes občasné nepochopení tradičněji zaměřeného publika se výstavní dramaturgie Horácké galerie orientovala na zprostředkování nejlepších hodnot starého i současného výtvarného umění v celé jeho šíři, čelíc tak izolovaným lokálním představám a tlakům. Galerie usiluje ve svých výstavách o vysokou estetickou a uměleckou kvalitu, o stanovení hodnotících měřítek pro další výtvarnou i výstavní činnost v okrese. Za 25 let svého působení již Horácká galerie vychovala celou řadu poučených milovníků umění, kteří patří mezi pravidelné návštěvníky galerie. Oslavy jubilea galerie, nad nímž převzalo patronát JZD Vzlet Nové Město na Moravě, byly završeny slavnostním koncertem Janáčkova kvarteta v aule novoměstského gymnázia nár. um. V. Makovského 5. května 1989. K výročí Horácké galerie vytvořil zasloužilý umělec Emanuel Ranný pamětní list, dvoubarevnou litografii zobrazující hlavní průčelí novoměstského zámku.

 

ŠKOLSTVÍ

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ve správním celku města je celkem 11 mateřských škol, 2 úplné základní školy, 6 základních škol dvoutřídních v místních částech, zvláštní škola a lidová škola umění. Z celkového počtu mateřských škol jich je pět ve správě podniků, zá-

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková