O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 15

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Pěvecký sbor Smetana se schází ke zkouškám pravidelně a čtyřikráte do roka se představuje veřejnosti. Literárně dramatický kroužek pracuje velmi aktivně. V únoru uskutečnil divadelní představení Z. Podskalského „Žena v trysku století“, které reprizovali a představili se s ním i v Pikárci, Novém Veselí a Štěpánově. Dále při MKD pracuje Studio mladých, které uskutečňuje v průběhu roku celkem 7 výstav prací a Výtvarný kroužek. Ve třech cyklech se uskutečnil Kroužek s kursem paličkování. Fotokroužek uskutečnil 22 akcí různého typu.

MŠVV

Na úseku mimoškolního vzdělávání a výchovy byla provedena řada besed, přednášek a kursů. Dobrá spolupráce probíhala s Klubem důchodců, novoměstskými školami pro které MKD uspořádal většinu besed a přednášek – pro školy oblíbené Hovory s mládeží. Z kursů probíhaly jazykové kursy němčiny a angličtiny, 2 kursy hudební, 2 výtvarné, 4 kursy šití a kurs paličkování, v podzimním období kurs společenského chování a tance. V roce 1989 se uskutečnilo celkem 32 besed a přednášek za celkové účasti 2.171 osob.

PROPAGAČNÍ ÚSEK

V propagačním úseku MKD byly v roce 1989 vytvořeny: 307 ks grafických návrhů, 619 ks polystyrenových písmen, 954 ks plakátů, 36 grafických listů do kroniky MKD, 37 ks materiálů pro ofsetový tisk, 148 ks čestných uznání, grafik NZ se zúčastnil na 44 jednáních redakční rady, vytvořil 125 ks návrhů štočků k tisku, 11 ks maket Novoměstského zpravodaje, 50 krát jednal v tiskárnách V. Meziříčí a Nové Město na Moravě. 29 krát byly prováděny výzdobové práce různého typu. MKD byla úseku poskytnuta částka na zajišťování materiálu v hodnotě pouze 4.500 Kčs při čemž úsek vytvořil prací finanční hodnotu cca 160 tisíc Kčs.

TECHNICKÝ ÚSEK.

V oblasti technického úseku byla začátkem roku v MKD provedena izolace rozvodů ústředního topení v celé budově. V prostorách kuchyně byl vybudován sklad. V průběhu roku byly prováděny běžné údržbářské práce. V podzimních měsících byla započata práce na opravě střechy. Tuto rozsáhlou akci zajišťoval dodavatelsky Agrokombinát Slušovice.

 

HORÁCKÉ MUZEUM

V lednu letošního roku došlo k uzavření muzea v důsledku závad zjištěných statickým průzkumem a dalších závad (odpojení havarijní elektroinstalace, ohrožení bezpečnosti vypadávajícím skly z vitrin), řešených již počátkem roku 1988 uzavřením I. patra. Rozhodnutí o nařízení zabezpečovatelských prací vydal Měst NV v lednu 1989. Podle projektu je třeba provést především injekování sklepů vyhloubených ve skále a zpevnění zvětralých sklepních kleneb. Přízemní část vyžaduje zabezpečení proti pronikání vlhkosti a výměnu dřevěných stropů k zajištění nosnosti vyhovující provozu muzeí. V 1. pat-

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková