O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 145

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(145)

žáci 1. místo v malé kopané, v plavání: dívky 1. a 2. místo, chlapci 1. a 3. místo, ve štafetovém plavání dívky 2. místo, chlapci 3. místo. V krajském kole odbíjené získaly starší žákyně 6. místo. V lyžování o pohár České republiky dosáhly starší žákyně na 4 km 3. a 4. místa, starší žáci na 5 km 4. a 6. místa.

Žáci nasbírali 431 kg léčivých bylin. Podíleli se také na úpravě okolí školy.

Významnou akcí školy byla slavnostní akademie při příležitosti 400. výročí narození J. Á. Komenského.

Školní rok byl slavnostně zakončen 30. června projevem ředitele školy a rozloučením se s žáky 8. a 9. tříd v aule gymnázia.

Slavnostní zahájení nového školního roku v září se událo za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. Piťhy v doprovodu ředitele školského úřadu pana Louly a dalších hostí včetně televizního štábu. Pan ministr navštívil prvňáčky, žáky sedmých tříd; na besedě s učiteli pohovořil o problémech školství. Tato návštěva byla pro celou školu mimořádným zážitkem.

V oblasti výuky se škola zaměřila na její zkvalitňování, na studium alternativních učebnic, na další doplňování vzdělání učitelů humanitních předmětů, zvláště cizích jazyků. V oblasti výchovy na formování kladných morálních vlastností dětí.

Ve škole došlo k zateplení oken na chodbách, k rekonstrukci ústředního topení v přízemí. V kotelně bylo instalováno zařízení na měření spotřeby tepla. Do všech tříd byl instalován anténní rozvod, rozvod ovládání videa a do kabinetů instalovány videouzly. Na jižní straně byla natřena okna a došlo k zateplení severozápadního štítu školy.

 

HORÁCKÁ GALERIE.

Přílohy: 30 63, 64, 65, 66

31 67, 68, 69

32 70, 71

Na jaře roku 1992 se splnilo letité přání návštěvníků. Byla otevřena stálá expozice z děl horáckých umělců. Zároveň se tak naplnilo poslání galerie: sběr, studium a expoziční využití těchto děl.

Ale ani krátkodobých výstav nebylo málo a nebyly ledajaké. Na prohlídku tvorby grafika Bohuslava Reynka, malířů Josefa Vyleťala, Bohdana Laciny a závěrem roku na ukázky skla vysočanských sklářů nepřicházeli jen náhodní návštěvníci, ale Horácká galerie a Nové Město na Moravě celé zaznamenaly cílené cesty znalců a milovníků umění. Přesný seznam výstav včetně termínů přinášelo průběžně během roku Novoměstsko. Rovněž tak pojednání o jednotlivých výtvarnících a hodnocení výstav (Novoměstsko č. 14, 15, 23 a 3/ 93).

Stavební práce, zdálo by se, že nikdy nekončící, probíhaly i tento rok. Jen peněz kdyby bylo víc! Město vypomohlo půlmiliónovým překlenovacím úvěrem, splatným do konce roku, v době, kdy měla galerie potíže s čerpáním financí z ministerské dotace.

 

KINO.

Příloha 33 72

Rovněž programy místního kina může zájemce nalézt v listu Novoměstsko. Mnohým občanům se zdály promítané tituly příliš drastické, příliš necudné a vesměs hloupé. Na kvalitní příběh s psychologickým či romantickým zabarvením však zase nepřišlo moc návštěvníků. Kino řešilo poněkud začarovaný kruh: vyšší vstupní, vyšší tržba nebo nižší vstupní – více příchozích? Vylepšení příjmů mohlo

Přepsala

Tagy:

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová