O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 144

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(144)

V tomto školním roce navštěvovalo školu 658 žáků. Do tříd byli rozděleni takto:

 1.A

24

3.A

30

5.B

25

6.C

27

8.A

31

1.B

25

3.B

29

5.C

27

7.A

30

8.B

26

1.C

11

4.A

29

5.D

25

7.B

25

8.C

27

2.A

27

4.B

30

6.A

27

7.C

28

8.D

25

2.B

27

5.A

26

6.B

26

7.D

28

9.A

23

Žáků celkem:

658

 

V průběhu školního roku byli z nařízení Ministerstva školství a tělesné výchovy odvolání z funkcí všichni ředitelé základních škol. O konkursu na ředitelské místo psalo podrobně Novoměstsko 6. K 1. květnu byl ke spokojenosti pedagogického sboru jmenován znovu ředitelem Otta Ondráček.

K pedagogickým úspěchům školy patřilo 2. místo žákyně Petry Janů v okresní zeměpisné olympiádě, i nadprůměrné znalosti žáků třetích a čtvrtých ročníků v matematice, jak konstatovala Okresní školní inspekce.

V průběhu roku byla škola vybavena počítači Didaktik, barevnými televizory a kazetovými magnetofony. Dále byla pořízena zatemňovací technika a projekční plátna. Z prostorových důvodů došlo k přestěhování školní družiny do budovy tělovýchovného střediska.

K větším údržbářským pracím v budově tento rok nedošlo. Malovaly se učebny a chodby, do některých oken byl vsazen kovotěs.

 

II. ZÁKLADNÍ ŠKOLA.

 

Ve školním roce 1991/ 1992 navštěvovalo školu 743 dětí ve 27 třídách. Na I. stupni bylo 11 tříd s 306 žáky, na II. stupni 16 tříd s 437 žáky.

 1.A

27

3.A

31

5.B

26

6.D

26

8.C

29

1.B

28

3.B

29

5.C

26

7.A

32

8.D

26

1.C

28

3.C

31

5.D

25

7.B

31

9

19

2.A

26

4.A

32

6.A

25

7.C

30

CELKEM:

743

2.B

28

4.B

33

6.B

25

8.A

31

 

2.C

13

5.A

31

6.C

25

8.B

30

 

Do 31. října 1991 byla ředitelkou školy Božena Zvěřinová, od 1. 4. 1992 se stává ředitelem školy Bohumil Havlík. Do 31. března 1992 byli zástupci ředitele Milan Baranyk a Jiří Strejček. Od 1. dubna 1992 se zástupci ředitele stávají Zdeněk ptáček a Miroslav Handschuh. Výchovným poradcem je Anna Elisová.

Jako nové učitelka přichází na školu Zuzana Solařová. Celkem má škola 39 pedagogických pracovníků včetně vychovatelek ve školní družině. Provozních zaměstnanců je šest, zaměstnanců školní jídelny je jedenáct.

Na škole navštěvují žáci tyto kroužky: čtenářsko dyslektické (jsou tři), informatiky, německého jazyka, zdravotnický, pěvecký, sportovní.

Dívky osmých tříd získaly 1. místo v okresním kole odbíjené. Mladší žáci získali 1. místo v okresním kole soutěže mladých zdravotníků, starší žáci rovněž. Mladší žáci získali v okresním kole dopravní soutěže 2. místo. V zeměpisné olympiádě škola získala v okresním kole 1. a 2. místo, v matematické olympiádě 5. místo v okresním kole. V okresních kolech sportovních soutěží získali: starší

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová