O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 143

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(143)

Komorní orchestr Quattre corde vystoupil v benefičním koncertu ve prospěch oslav „stého výročí založení novoměstské střední školy“ v gymnáziu. Program se uskutečnil 18. září.

 

GYMNÁZIUM 1991/ 1992

Přílohy 29 60, 61, 62

21 100, 101, 102, 103

Ve školním roce 1991 – 92 nastoupili k 1. září 403 studenti. Čtyřleté studium se rozdělilo na jednu přírodovědnou a jednu všeobecně zaměřenou třídu.

Byl navázán kontakt s ředitelem gymnázia v Antwerpách. Po několika měsících písemného styku přijel v úterý po velikonocích autobus s 31 studenty, kteří byli ubytováni v rodinách. Tato akce dobře splnila svůj účel – zdokonalení se v cizích jazycích. Po několik dní měli studenti třetího ročníku možnost hovořit se svými belgickými vrstevníky německy a anglicky. K programu patřily diskotéky, ale velmi se líbila i prohlídka města z věže katolického kostela. Belgičané si prohlédli i Macochu, Pernštejn a na zpáteční cestě domů Prahu (Novoměstsko č. 11).

K tradičním studentským aktivitám patřila i každoroční studentská vědecká konference. Za zaznamenání stojí úspěch dvojice Šlejška – Naar s prací historie a význam současného skautingu.

Jako odreagování se od studia lze brát Vánoční a Velikonoční akademii. Ale k nejvýznamnějším akcím gymnázia, která patřila vůbec k vrcholům kulturního dění ve městě pařil pořad Vivat Komenius. Ke čtyřstému výročí narození Komenského připravilo gymnázium i besedu profesora Jiřího Šebka o pomnících J. A. Komenského v dílech Štursy a Makovského, která proběhla 12. března.

Došlo k malé změně v pedagogickém sboru. Prof. Milada Moupicová odešla a nahradila ji PhDr. Ludmila Slánská, s níž přichází opět po dlouhé době výuka francouzského jazyka. Je očekáván i příchod americké lektorky, který zprostředkovala Nadace Charty 77.

Téměř sto let stará budova potřebuje opravovat. V tomto roce proběhla injektáž celého vstupního areálu izolačním roztokem proti vzlínající vlhkosti.

Pro středoškolské studeny je vrcholem snažení maturita a přijímací zkoušky. Ještě předtím však tradiční zakončení svatého týdne průvodem v maskách. Takto odreagovaní maturanti uspěli dobře u zkoušek maturitních i přijímacích. /Novoměstsko č. 12./.

 

I. ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Nový školní rok 1991/ 1992 byl zahájen 2. září za hojné účasti rodičů. Převažovali rodiče žáků prvních tříd.

Ve vedení školy nedošlo ke změnám. Ty se však objevily v učebním plánu prvního a druhého stupně. Bylo určeno celkové týdenní rozmezí časové dotace pro každý ročník. Ředitel školy rozhodl o časové dotaci předmětů, které ji dosud neměly přímo stanovenu. V praxi to znamenalo, že sice zmenšil počet týdenních hodin v ročnících, ale došlo k profilování učiva a diferenciaci žáků dle jejich zájmů a schopností. Byli vybráni žáci do studijních tříd, od páté třídy si žáci mohli volit nepovinné předměty, od sedmé třídy pak vybírat z předmětů volitelných. Všeobecně se největšímu zájmu těšil předmět informatika. Dle nových osnov se začaly vyučovat předměty občanská nauka a rodinná výchova. Všechna tato opatření přinesla větší prostor pro procvičování učiva, jeho trvalejší osvojí i pro tvůrčí práci pedagogů.

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová