O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 141

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(141)

rách. Do přízemních kanceláří bývalého ZRUPU, od 1. dubna i pokojů hotelových ubytoven přibyly prodejní pulty a nejrůznější zboží. Prodejna potravin na sídlišti přišla s novinkou na Nové Město na Moravě nezvyklou: prodávala po 24 hodin denně všech sedm dní v týdnu. V květnu ovšem prodejna nečekaně zavřela. A zůstala zavřená dlouho, předlouho. Ani koncem roku nesvitla naděje na znovuotevření prodejny. Podobně zavřené dveře rozčilovaly zákazníky i u prodejny zeleniny na severním konci Masarykovy ulice. Se svými stížnostmi se obraceli na vedení města, to však (v tomto případě bohužel, ale jinak bohudík!) už může soukromým majitelům jen doporučovat, nikoli nařizovat. /Novoměstsko č. 22./. A město svého práva doporučovat také využilo, avšak bez valného výsledku /Novoměstsko č. 9/.

K těm obchodům, které si přízeň zákazníků zasloužily usilovnou prací a bez velkého vzruchu patří beze sporu Austrino. Po dvou stěhováních vždy lepší a lepší. /Novoměstsko č. 17. a 21./. Ale ani nejčerstvější zboží a nejvlídnější prodavači zákazníka nenadchnou, pokud musí stát a čekat ve frontě. A fronty k letnímu Novému Město na Moravě patřily, patří a asi patřit budou. Malá sonda mezi občany naznačila, jak oni se s tímto jevem vypořádávají. /Novoměstsko č. 15/.

 

POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ.

Příloha: 23 50

V roce 1992 v Novém Městě na Moravě působily /abecedně/: Československá strana sociálně demokratická, Hnutí pro samosprávnou demokracii – Sdružení pro Moravu a Slezsko, Komunistická strana Čech a Moravy, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová, Občanská demokratická strana. Jejich hlavní letošní aktivita je částečně sledována v souvislosti se samostatně popsanými volbami. Další veřejná činnost spočívala vesměs v pořádání besed s poslanci.

Jen Československá strana sociálně demokratická, která si na ulici Mírové zřídila okresní sekretariát, nabídla od září pravidelnou pracovně právní a sociální poradnu a častá setkání s poslancem Pavlem Novákem v rámci poslaneckých dnů /Novoměstsko č. 23/.

Hnutí pro samosprávnou demokracii – Sdružení pro Moravu a Slezsko příliš aktivní nebylo. Strana připravila jedno setkání se svými poslanci 6. dubna; bylo však méně navštívené.

Komunistická strana Čech a Moravy žila spíše interním životem, přesto dokázala veřejnost zaujmout a částečně rozhněvat některými příspěvky ve své veřejné vitrince /Novoměstsko č. 15. a 22./.

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová pozvala na besedu s poslancem Stanislavem Bělehrádkem občany 21. února. Nově zvolený poslanec Ing. Pavel Šustr, novoměstský občan, pak své spoluobčany informoval o dění ve Federálním shromáždění písemně v Novoměstsku č. 14 i osobně 31. srpna a 26. října /Novoměstsko č. 17 a 21/.

Občanská demokratická strana stála za dvěma nejreprezentativnějšími ministerskými návštěvami /viz výše/, dále pak o zemědělské politice veřejně promluvil nové zvolený poslanec, občan ze Studnic, Ing. Luboš Němec 14. září.

 

KULTURNÍ POŘADY – „Z DOMÁCÍCH ZDROJŮ“

Příloha 21 99

Stalo se nutností přemýšlet nad každou vydanou korunou a tento fakt se odrazil i v množství a složení kulturních pořadů. Ceny za vystoupení reno-

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová