O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 140

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(140)

ním z účastníků výběrového řízení na pronájem domu č. 123 na Vratislavově náměstí a od výstavy plánované budovy upustila.

Nenápadně a znenadání se pak na Komenského náměstí v části budovy firmy Hratex objevila počátkem února pobočka Agrobanky /Novoměstsko č. 6/.

 

BUDOVA POLIKLINIKY

Coby historický majetek města přešla do městské správy budova polikliniky na Vratislavově náměstí. Na správném a včasném vyřešení majetkových záležitostí a nájemních smluv byla závislá i praxe lékařů, kteří si v těchto prostorách chtěli otevřít soukromé ordinace. Určité administrativní problémy se sice objevily, lékařské péče však plynule pokračovala a konce roku byla záležitost vyřešena a nově upravené lékařské ordinace plně v provozu.

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Část prostor polikliniky si také pro, jí silně konkuruje od prosince všeobecná zdravotní pojišťovna, hlavní pojišťovna v České republice. Ovšem v Novém Městě na Moravě, kde žije značná část současných i bývalých pracovníků uranového průmyslu, jí silně konkuruje Hornická zaměstnanecká zdravotní pojišťovna, která poslední měsíce roku prováděla v Novém Městě na Moravě velký nábor budoucích pojištěnců.

JATKA

Slovo jatka se v letošním roce psalo a vyslovovalo v Novém Městě na Moravě mnohem častěji, než je jindy a jinde zvykem. Objekt jatek, kde se už léta neporážel dobytek, pouze bouralo maso, získalo město podle platných zákonů počátkem února jako historický majetek do vlastnictví. Po několika bezvýsledných jednáních se zemědělskými podniky o využití objektu bylo vypsáno výběrové řízení. V dubnu byli vybráni do užšího kola dva zájemci o objekt. Stále se ještě hovořilo spíše o pronájmu než prodeji. Městské zastupitelstvo však 18. května rozhodlo, že je výhodnější jatka prodat. 8. června pak vybralo i nejvhodnějšího kupce: místní firmu Bureš /Novoměstsko č. 13/.

V letních měsících se obě strany /kupující i prodávající/ neshodly na přesných podmínkách prodeje a městské zastupitelstvo odhlasovalo nové výběrové řízení s novými podmínkami prodeje. Do prvního kola se však z pěti kontaktujících se zájemců oficiálně nepřihlásil nikdo. V prodlouženém termínu se přihlásil zájemce jediný, zavázal se dodržet všechny podmínky prodeje a městské zastupitelstvo tedy odhlasovalo 17. listopadu prodej Ing. Ludmile Mannové. Ta po podepsání a zaregistrování všech smluv převzala fyzicky objekt poslední prosincový týden.

OBCHODNÍ SÍŤ

Přílohy: 23 49

20 96, 97, 98

Obchodů a obchůdků přibylo ve městě požehnaně. Zákazníci mohli vybírat i podle ceny. V tomto se jim snažil napomoci i několikaměsíční průzkum v listu Novoměstsko (čísla 6 až 14). Zákazníci si oblíbili Slonkovo čerstvé pečivo, sortiment obuvi rozšířili manželé Fišarovi malou prodejničkou na Soškově ulici, řada malých obchůdků a provozoven se pokoušela získat si zákazníky i v netradičních prosto-

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová