O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 14

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V samotném závěru roku 1989 se začínají vytvářet předpoklady k založení městských organizací Československé sociální demokracie a Strany zelených, avšak do konce roku tyto organizace založeny nebyly.

 

 

IV. ČINNOST NA ÚSEKU KULTURNÍM, ŠKOLSTVÍ

 

Příloha: MĚSTSKÝ KULTURNÍ DŮM

41 74, 75

K 31. 5. 1989 odešel z funkce ředitele Městského kulturního domu ing. Josef Sládek, čímž byla ukončena řada problémů spojených s výkonem jeho funkce. 1. června 1989 byl do této funkce ustaven rozhodnutím MěV KSČ a rady Měst NV RSDr. Zdeněk Kadlec, kterého pracovníkům MKD představil předseda Měst NV Petr Klapač a místopředseda Měst NV Věra Buchtová. V předchozích povoláních vykonával RSDr. Kadlec výhradně funkce politického charakteru. Tím byl dosazen ředitel, který nikdo v oblasti kultury nepracoval a tudíž jí ani nerozuměl.

PROGRAMOVÝ ÚSEK

Programový úsek MKD zajistil pro veřejnost v průběhu roku 1989 celkem 12 koncertů populární hudby, 9 koncertů vážné hudby, 16 pořadů pro děti a mládež a 12 klubových pořadů. V první polovině roku byl kladen důraz především na kulturní akce pro děti a mládež. K nejzdařilejším akcím tohoto druhy patřilo představení Úsměvný Karel Čapek v provedení herců Vinohradského divadla D. Kolářové a vlast. Fišara. Stejně tak i představení loutkového divadla RADOST z Brno a a vystoupení MIMTRIA z Prahy byly velmi dobře navštíveny. Velký divácký ohlas zaznamenal koncert Jožky Černého a dechová hudba Moravěnka. V II. pololetí roku byl největší zájem publika upřen na rockové koncerty skupin Panika, Vitacit, Banket s R. Müllerem. Úspěšné byly také koncert Spirituál kvintetu, Věry Martinové i estráda „Počkej, ty budeš litovat“ s Helenou a Jiřím Růžičkovými. V pořadech „Křeslo pro hosta“ vystoupili herci Národního divadla Miroslav Doležal, Josef Vinklář a Martin Růžek. V oblasti vážné hudby je celkem 70 předplatitelů KPH, ale i tento počet je stále nedostatečný. Za práci v této oblasti obdržel MKD finanční odměnu formou bezplatného koncertu ve výši 5.000 Kčs od umělecké agentury Pragokoncert.

ZUČ

Oblast zájmové umělecké činnosti zahrnovala celkem 13 kroužků. V roce 1989 bylo uskutečněno 251 akcí. Z oblasti hudební pracuje hudební skupina Studio K-10, která mimo koncertní činnost doprovází i kurs společenského chování a tance. Počátkem roku zahájila činnost kapela Pro-rock. Po nedlouhé době se však kapela rozpadla. Koncem roku se MKD stal zřizovatelem populární skupiny Barel-rock. Dechová hudba MKD v tomto roce příliš nekoncertovala a prožívá ve své činnosti vleklou krizi.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková