O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 139

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(139)

města, aby popřála mnoho zdraví i pohody do dalších let.

Nejdříve se tak stalo u Ludmily a Františka Chaloupkových ze Smetanovy ulice. Jejich velké datum je 7. září. Bohumila a Josef Havlíkovi z Vratislavova náměstí měli svatbu před padesáti lety 17. října. Marie a Josef Mikešovi ze Slavkovic si svých padesáti let manželství připomenuli 25. listopadu.

 

DÁRCI KRVE.

Okresní výbor Červeného kříže pravidelně informuje vedení města o dárcích krve. Jména těchto osob, které dávají svým neznámým bližním darem nejcennější tekutinu a v roce 1992 získaly bronzové, stříbrné a zlaté Jánského plakety, byla zveřejněna v Novoměstsku v číslech 1, 2, 10, 21 a 1/ 93.

KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA.

Příloha 22 48

Vedoucí odboru rozvoje města Ing. Kamenický se iniciativně chopil svého úřadu a rozhodl se, že se pracovně i mimopracovně obklopí lidmi, kterým na rozvoji města záleží a kteří z profesně blízkých i vzdálenějších oborů vůči architektuře a stavění obecně mohou přinést nové nápady, podněty a stanoviska. Na tuto výzvu v Novoměstsku č. 17 mnozí zareagovali a 12. prosince se zúčastnili projednávání návrhu územního plánu města /Novoměstsko č. 23/. Jeho autorem je Ing. arch. Hašek, který se podílel již na předchozí variantě, která však přijata nebyla. Určité rozčarování vedení města z rozhodnutí okresního úřadu přidělit práci na zpracování územního plánu opět Ing. arch. Haškovi zaznělo na zasedání městské rady 11. května a 2. listopadu /Novoměstsko č. 22/.

KRONIKA MĚSTA

Stav městské kroniky projednávalo městská rada dne 30. listopadu. Nemohla být a jistě také nebyla spokojena se sdělením, které jsem já, městská kronikářka přednesla. Pro maximální pracovní i mimopracovní vytížení povinnostmi při přípravě jiné formy městské kroniky – listu Novoměstsko – jsem nepředložila požadované koncepty, požádala o poshovění a zároveň včas sdělila, že v roce 1993 už městským kronikářem nemohu být. Pečlivé a zodpovědné vedení kroniky si vyžaduje plné zaujetí, které jinde a jinak zaměstnaný člověk nemůže poskytnout. Doporučila jsem, aby byl vyhledán zdravý důchodce se zájmem o městské dění. Ne mé odstoupení pak zareagoval ředitel Novoměstských kulturních zařízení Ing. Beneš a slíbil, že on a jemu podřízené pracovnice kroniku povedou. Ty však oponovaly platným zákonem, že městským kronikářem jmenuje město osobu srozuměnou a souhlasící. Proto věřím, že mým důstojnějším a pečlivějším nástupcem bude Ing. Lubomír Beneš sám.

BANKY

Zakládání bank, jejich růst a snahu přiblížit se ke klientovi co nejvíce zaznamenalo i Nové Město na Moravě. Komerční banka projevila již v roce 1991 zájem o proluku na Palackého náměstí. Ještě v polovině září se o stavbě nepochybovalo /Novoměstsko č. 18/, koncem roku se ale Komerční banka stala jed-

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová