O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 138

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(138)

městského zastupitelstva bylo rozhodnuto, že nevyužívaný dům čp. 216 na Masarykově ulici bude prodán právě v dražbě. Ta se uskutečnila 23. listopadu, ale ještě předtím, 23. července schválilo městské zastupitelstvo platný dražební řád pro všechny budoucí dražby v rámci majetku Nového Města na Moravě.

 

JARMARKY

Příloha:JARMARKY

Příloha: 19 89,90, 91, 92

Opět byly čtyři, tak jak rozhodla městská rada v minulém období. K tomuto oživení tradičního způsobu nabídky zboží lze připočíst i Velikonoční trhy, které připravilo vedení Novoměstských kulturních zařízení na 18. duben. Prodávalo se v přízemních místnostech kulturního domu. Jarní novoměstský jarmark zval především zahrádkáře a zemědělce. Skutečná nabídka však byla spíše všehochuť tradičního stánkového zboží. Letní jarmark pouťový, byl spojen se srpnovou poutí na Kostelíčku. Na podzimním jarmarku 7. října mnoho spokojenosti nebylo, ani mezi prodávajícími, ani mezi nakupujícími. Prý bylo před výplatou. /Novoměstsko č.20/. Mikulášský jarmark potěšil jistě alespoň děti, protože na něm nechybělo tradiční vystoupení. /Novoměstsko č. 24/.

 

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKÁCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PÁMÁTKOVÝCH ZÓN.

Příloha: PÁMÁTKOVÉ REZERVACE A ZÓNY

Vedení města si je plně vědomo polohy i významy města a tím i jakéhosi předurčení k tomu, aby se stalo lákavým centrem turistického ruchu. Nestačí však jen okolní příroda. V turisticky vyhledávaných místech je třeba zvlášť citlivě přistupovat ke všech stavebním zásahům, především v centru. Celostátní Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón nabízí přihlášeným městům konzultační i finanční pomoc. Městská rada 22. Června doporučila, a městské zastupitelstvo 9. července schválilo, vstup do tohoto programu. Prvním krokem odboru rozvoje města v této záležitosti byla anketa mezi vlastníky domů na Polackého a Vratislavově. Zároveň byl vypracován návrh barevnosti fasád, který by měl být pro majitele závazný. Městská rada byla o této anketě a jejich výsledcích informována 28. Prosince. O památkovém fondu města, jeho využití a údržbě vit. Novoměstsko č.22.

 

 

PÉČE O NEMOVISTOSTI

Příloha:PÉČE O NEMOVITOSTI

Příloha: 19, 93, 94

Začíná to lešením a za pár týdnů se někde vyloupne domeček jako ze škatulky. Podobných obrázků bylo možno od jara do podzimu sledovat bezpočet. Většinou se takto o vnější vzhled svých provozoven starají podnikatelé. Ale ošklivými káčátky přestávají být i rodinné domky. Manželé Mužátkovi se postarali i o pěkný vzhled kapličky na Jánské ul.

 

ZLATÉ STAVBY

Příloha: ZLATÉ STAVBY

Příloha: 20 ,95

Letos se tři manželské páry z Nového Města na Moravě dožily padesáti společných let. K rodinným gratulantům se připojila i společenská komise

 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012