O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 137

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(137)

Zvolil možnost civilní vojenské služby, byl pak denně vídán, jak uhrabuje, zametá, okopává a čistí. Za deště, za sněhu nastoupil všude tam, kde si strojová technika nevěděla rady. Byla to tedy i jeho zásluha, že si letos tolik turistů odnášelo dojem: Nové Město – úpravné město.

Tato popsaná, okamžitá péče je však jedna věc, dlouhodobá starost o zeleň věc druhá. Strom roste několik let a dobrý hospodář ví, jak plánovat výsadbu, průřez i kácení. Město proto zadalo Ing. arch. Evě Wagnerové prohlídku a zmapování městské veřejné zeleně, z níž vycházejí další doporučení pro nejbližší roky (Novoměstsko č. 17 až 22)

Abychom jenom nechválili, je na místě poukázat i na zeleň, která spíše trpěla, než prosperovala. Zásah na vrbách u potoka pod nemocnicí se dostal až na stránky městského tisku (Novoměstsko č, 10), a na tuto „troufalost“ i další šetření městského úřadu si autor stěžovala na vyšších místech (Novoměstsko č. 12). Neuspěl. V jiném případě nepřežilo notný průřez koruny několik mladých javorů na ulici Tyršově.

 

SPRÁVNÁ RODINA

SPRÁVNÁ RODINA

 

Slovo „televize“ se stalo určitým zaklínadlem. A co se řekne v televizi, mívá často větší platnost než jiný názor, třeba vlastní. A zaslechnout v televizi název Nové Město na Moravě znamená pro mnohou hospodyni odběhnout od plotny, nechat jídlo připálit a dívat se, většinou na lyžařské závody nebo na zajímavou výstavu Horácké galerie.

V hlavním vysílacím čase jsme se mohli vynadívat na šikovnost našich soutěžících při Hrách bez hranic. Ale i dalším se dostalo té cti být odvysílán. Hry bez hranic nejsou vzpomenuty náhodou. Daly počátek další příležitosti Petru Hubáčkovi, tentokrát s rodinou, aby pobavil diváky v soutěži „Správná rodina“. I když se Hubáčkovi absolutními soutěžními vítězi nestali, přesto pobavili a potěšili, své spoluobčany k obrazovkám přilákali a ukázali, že i v Novém Městě na Moravě žijí příjemní a veselí lidé. ( Novoměstsko č. 20).

 

OPRAVENÉ SOUSOŠÍ

OPRAVENÉ SOUSOŠÍ

 

V polovině listopadu se po třech letech vrátilo na sloup uprostřed kašny na Vratislavově náměstí sousoší sv. Anny s Pannou Marií. Ale už nikoli originál, opukové dílo Karla Dvořáka, které si po zrestaurování mohou návštěvníci prohlédnout v Horácké galerii, nýbrž náhradní výdusek z písku a pryskyřice. (Novoměstsko č. 1/93).

 

MĚSTSKÉ RYBNÍKY

MĚSTSKÉ RYBNÍKY

 

Jako historický majetek se vrátily městu do držení rybníky Trnka, Křivka a Němec. Také Horní a Dolní Kubovský. Městské zastupitelstvo rozhodlo 18. května, že bude obhospodařovatelská smlouva mezi městem a Moravským rybářským svazem. Po podzimním výlovu už si občané zakoupit ryby z městských rybníků (Novoměstsko č. 21).

 

AUKCE

AUKCE

  1. 46

  2. 47

 

V roce 1992 už nebyla veřejná dražba nemovitosti pro naše město ničím novým. Dosud však v žádném případě nebylo dražitelem samo město. Na zasedání

 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012