O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 136

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Shoda v názoru a spočívala v pochvale za postup ohledně čističky, a její výstavby. Také ukázala, že i občanská veřejnost chápe, co existence či neexistence takového zařízení pro město znamená.

Stavba byla zahájena 1. července /Novoměstsko č. 17 a 20/. Ještě předtím muselo město převzít investorství, (schválila městská rada 27. ledna) a uzavřít hospodářskou smlouvu s dodavatelem – Subterrou Tišnov (Městská rada 24. února) a schválit harmonogram prací (městská rada 6. dubna). Po celou dobu se očekávalo, jak dopadne žádost o státní příspěvek, zaslaná na ministerstvo životního prostředí. S úsměvem sdělil p. starosta přítomným na městském zastupitelstvu dne 17. listopadu výsledek: Novému Městu na Moravě byla ze státního fondu životního prostředí České republiky na akci čistírna odpadních vod poskytnuta investiční dotace ve výši 40,9 milionů Kčs, a bezúročná půjčka ve výši 17,9 milionů korun. Všechny práce kolem čističky – ať už v terénu, nebo řízené od stolu – probíhaly v r. 1992 bez problémů.

CO S DOMOVNÍM ODPADEM?

Příloha: ODPAD A SKLÁDKY

Řadový občan se moc nerozmýšlí. Kdo má kamna na tuhá paliva, hodně toho spálí doma, bez ohledu na to, že spalování všelijakých umělých hmot je zdraví mimořádně škodlivé. Popel tak nasype do popelnic. Kdo kamna nemá, nasype do popelnic úplně všecko. Ale kam ty popelnice vyvážet?

To už je otázka pro vedení města a v letošním roce bylo její řešení i dosti napínavé. Dosavadní skládka ve starém lomu u Petrovic (katastrální území ale Nová Ves – a tato obec je čerstvě samostatná) už pomalu nestačí, ale co hlavně, předpisům neodpovídá podloží. Prosakující vody! Poplatky (klidně je možno použít slova pokuty) za užívání takového prostoru už platíme a budou rok od roku vyšší. To, že je třeba hledat skládku novou, je věc známá. Už před léty byla vybrána jiná lokalita, opět na katastrálním území Nové Vsi. A občané Nové Vsi se v červnové anketě vyslovili, že už mají skládkování za svými humny dost. V září si ale hlasování zopakovali a názor většiny byl tentokráte skládce nakloněn.

Mezitím ovšem Nové Město na Moravě hledalo místo pro svůj odpad až v Ronově u Přibyslavi (městská rada 28. září) a občanům bylo zvýšením ceny za pronájem jedné popelnice mírně naznačeno, kam řešení situace povede.

O skládce jednali i zvolení zastupitelé. Městská rada už 13. ledna věděla, že je nutno s tehdy ještě s neznámým vedením Nové Vsi jednat. 27. ledna se hovořilo o prvním zvýšení ceny za popelnici na 256,- Kčs na 27. února ji městské zastupitelstvo potvrdilo. Od 13. července pak byla dále zvýšena na 280,- Kčs. Městské zastupitelstvo schválilo 17. listopadu vstup Nového Města na Moravě do svazku obcí pro přípravu skládek. /Novoměstsko č. 20. a 21. / Jako předzvěst budoucímu separovanému sběru rozmístily Technické služby po městě několik barevně i typově odlišných sběrových nádob na sklo. Od 25. května je tedy možno provozovat „malou“ ekologii v praksi.

VEŘEJNÁ ZELEŇ A ČISTOTA MĚSTA.

Příloha: VEŘEJNÁ ZELEŇ

ČISTOTA MĚSTA

18 85, 86, 87, 88

Nezaujatí turisté, ale hlavně i vždy kritičtí místní občané si letos nemohli nevšimnout velké péče, která se od jara do podzimu věnovala čistotě města a veřejné zeleni. Komenského náměstí bylo osázeno malými keříky nízké kleče, vtipně chráněnými zasypáním borkou, aby neprorůstala tráva. Pan Blažej Pelán, který místo narukování

 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012