O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 135

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(135)

Příloha: 15 69, 70, 71,

72,73

v roce 1918 stával na ulici bratří Křičků. Když už nebyl pro samé křoví vidět, byl přesunut o několik desítek metrů severněji na křižovatku před železničním přejezdem. Na jaře letošního roku ho novoměstská firma Tomek přestavěla před hotelovou ubytovnu DUO na Masarykově ulici. 28. října už k němu a Štursovým dílům, připomínajícím utrpení I. světové války, položili představitelé města květiny a věnce.

KLUB SENIORŮ.

Příloha: KLUB SENIORŮ

21 45

16 74, 75, 76,

77, 78, 79

Kdyby měl každý mladý tolik elánu, kolik ho mají místní senioři, musilo by naše město patřil k těm „nej – nej“ široko daleko. Tradičně i letos překypovali nápady i aktivitou /Novoměstsko č. 7. /

Byla to masopustní merenda, kterou potěšili sebe i veřejnost, na pobesedování si pozvali své vrstevníky za Žďáru nad Sázavou a později z Brna – Králova Pole, nechybějí na žádné kulturní akci v místě a zdá se, že ani to jim nestačí. Vyjíždějí za divadlem do Brna a Pardubic. Dovedou ale ocenit i upřímnou snahu ochotnickou, například 29. března v Křídlech /Novoměstsko č. 8/.

Přes prázdniny odpočívají při hlídání vnoučat, ale s prvními zářijovými dny už zase spěchají „mezi své“. Letošní podzimní sezónu zahájili vydařeným výletem směrem k Tišnovu. Dále na Černvír, Doubravník, Předklášteří, brněnskou přehradu. Viděli památky, projeli se parníkem. /Novoměstsko č. 18. /.

Na přelomu října a listopadu pak připravili pěknou prodejní výstavu ručních prací. Mezi sebou se potěšili na mikulášské zábavě.

Kronikář se má dívat do minulosti a ne předvídat. Avšak v případě místního klubu seniorů je obdobně pestrý program v příštích letech téměř jistotou.

PLYNOFIKACE MĚSTA.

Příloha: PLYNOFIKACE

Pokračovala pomaleji, než je občanům milo, ale pokračovala. A to je hlavní. Letos se podařilo realizovat propojení Žďárská ulice – Bělisko. V dalším období bude plyn směřovat na Holubku. Zájem občanů o plynofikaci je veliký a jistě k němu přispívá a ještě přispěje zatím jen teoreticky projednávaná vyhláška o zpoplatnění malých zdrojů znečišťování ovzduší. /Novoměstsko č. 21. /

VYHLÁŠKA O PRONÁJMU Z NEBYTOVÝCH PROSTOR.

Příloha: VYHLÁŠKA O PRONÁJMU

Mají být stanoveny maximální ceny za pronájem nebytových prostor ve městě? Nebo se má výše ceny ponechat na dohodě zainteresovaných stran? Dosavadní vyhláška, která nestanovila žádnou hranici, se zdá být v rozporu s platným zákonem, proto se její novelizace dostala na jednání městského zastupitelstva 17. listopadu. Bylo rozhodnuto, že pronájmy ve městě nijak regulovány nebudou, v místních částech je horní hranice omezena částkou 380,- Kčs za m2. /Novoměstsko č. 23/.

ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Příloha: ČISTÍRNA

ODPADNÍCH VOD

17 80, 81, 82,

83, 84

je akcí roku. Otázka, položená závěrem roku osobám veřejně činným i dalším, co se v r. 1992 Novému Městu na Moravě nejvíce podařilo /Novoměstsko č. 24. / přinesla poměrně jednotvárné odpovědi. Ta jednotvárnost však byla

 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012