O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 134

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(134)

ní republiky. Slavnostní akt předání proběhl pro osoby žďárského okresu na okresní vojenské správě ve Žďáru nad Sázavou 26. září. Novoměstští rehabilitovaní viz. Novoměstsko č. 20.

 

NÁVŠTĚVY MINISTRŮ

Příloha:Návštěvy ministrů

20 44

14 64, 65, 66, 67

Nestává se často tak malému městu jako je naše, aby bylo poctěno návštěvou ministra. V roce 1992 přijeli ministři hned tři.

Na jaře – 24. dubna – přijel pobesedovat ministr kultury České republiky Milan Uhde. Jeho návštěvu zorganizovala místní občanská demokratická strana. Beseda byla zajímavá, svěží a hojně navštívená.

Druhá návštěva ministra nese datum 1. září. První den školy, jak jinak, pan ministr školství Petr Piťha. Návštěvu II. Základní školy si sám vybral, aby tak symbolicky zahájil nový školní rok. Následovala beseda s učiteli, p. starostkou a ještě návštěvou Středního odborného učiliště. Ze svého pražského úřadu pak zaslal děkovný dopis za pěkné přijetí.

Ministr spravedlnosti Jiří Novák přijel na besedu 29. září. I za jeho návštěvou, podobně jako v případě ministra kultury, stojí pozvání místní organizace občanské demokratické strany. Téma besedy bylo ryze aktuální: vážná situace v justici. Klidné Nové Město na Moravě tento problém nepociťuje sice příliš citelně, ale i tak byla atmosféra besedy žhavá až jiskřivá /Novoměstsko č. 19/.

 

ŠKOLÁCI K EKOLOGII

Příloha:Školáci  ekologii

Potěšitelný zájem o životní prostředí probudili ve svých žácích učitelé I. Základní školy. Děti se zapojily do mezinárodního měření znečištění ovzduší, nazvaného „Modré nebe“/Novoměstsko č. 22/.

 

ANGLIČTINA

Příloha:Angličtina

Od října se opět rozezněly prostory Středního odborného učiliště na Bělisku angličtinou. Už druhým rokem vyučuje anglická škola International Language Centrum v Praze, Brně a v Novém Městě na Moravě. Mnozí studenti, kteří ukončili první kurs v červnu, postupují dále. Přibyly i další třídy dětí. Obměnili se někteří vyučující, zájem místních o výuku však trvá i nadále.

Jednou z prémií, kterou International Language Centrum nabízí nejlepším studentům je šestitýdenní cesta do Anglie. V Novém Městě na Moravě tuto cenu získala čerstvá maturantka gymnázia Ivet Librová. /Novoměstsko č. 7,8 a 12/.

 

MÍSTOSTAROSTA SE OŽENIL

Příloha:Svatba místostarosty

15 68

 

Sňatků se v Novém Městě na Moravě za rok průměrně uzavírá sto. Ačkoli jsou v životě jednotlivých párů a jejich rodin událostí zásadní, v městské kronice je pomíjíme. Ale jeden letošní sňatek si malou pozornost zaslouží. Místostarosta města a jeho nevěsta – p. Miloš Nejedlý a sl. Ludmila Červinková – si řekli své „ano“ 24. října.

 

PAMÁTNÍ 28. ŘÍJNA 1918

Památník 28. X.

 

Kamenný památník, připomínající vznik samostatného Československa

 

 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012