O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 133

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(133)

Do Kanady. Jeho rodina byla vládnoucí mocí zle postižena. /Novoměstsko č. 15/.

Městská rada od počátku roku, postupně krok za krokem, připravovala pietní vzpomínku na oba manžele, kterou se 12. září stalo odhalení pamětní desky na místě někdejšího statku Musilových.

V krásný podzimní den se na Studnicích sešel nebývale velký počet oficiálních hostí i občanů Nového Města na Moravě . Vzpomínka na manžele Musilovy vyzněla velmi slavnostně a důstojně. /Novoměstsko č. 18/.

WAALRE

Příloha:WAALRE

13 60

Je název menšího města v Nizozemí, vlastně téměř předměstí velkého města Eindhovenu. Od r. 1992 je družebním městem Nového Města na Moravě. Význam slova „družstevní“ byl v minulých letech poněkud zprofanován, ale styky s Waalre naznačují, že vzájemný užší kontakt se zahraničím městem může přinášet mnoho pozitivního.

Iniciativa v tomto případě vzešla od waalreských. Městská rada projednala a přijala zasedání 9. března nabídnutý kontakt. Po počátečních písemné výměně informací hodně napovědělo první setkání. Do Nového Města na Moravě přijela 11. září čtyřčlenná delegace v čele se starostou města panem Bergerem. Nové Město na Moravě se představilo v dobrém světle a holandští hosté během tří dnů zjistili, že i oni se u nás mohou něčemu přiučit. Novoměstské kolegy pozvali na malou, ještě více společenskou návštěvu před vánocemi, ale do příštího roku se už počítá s pracovními zájezdy a stážemi. /Novoměstsko č.19 a 1/93/.

 

HASIČI

Příloha:Hasiči

13, 61, 62, 63

Členové místního hasičského sboru letos v létě prokázali, že umí nejen zdolávat oheň a pečovat o protipožární prevenci. Jako milí hosté a dobří hostitelé se předvedli svým kolegům z italského Zimo. V červnu v Itálii a v září v Novém Městě na Moravě si ti, které spojuje stejná a často po generace děděná profese a zájem, navzájem předvedli vlastní technické vybavení a vlastní šikovnost, ukázali si přírodní i historické krásy svého domova i okolí a také se přesvědčili, že zaujetí pro stejnou věc bourá i jazykové bariéry. /Novoměstsko č. 19/

 

ŽELEZNIČNÍ KYVADLOVÁ DOPRAVA

Příloha:ŽELEZNIČNÍ KYVADLOVÁ DOPRAVA

 

 

Přesto, že se na přelomu roku 1991/1992 proslýchalo, že doprava na železniční trati Žďár nad Sázavou – Tišnov má být podstatně omezena či dokonce zrušena, (ještě 24. února odsouhlasila městská rada znění nesouhlasného dopisu přednostovi Okresního úřadu v této věci), zaznamenali občané na podzim pravý opak. Dne 27. září zahájila provoz kyvadlová doprava mezi Žďárem nad Sázavou a Novým Městem na Moravě. Tuto novinku , občany velmi dobře přijatou, podpořili městské úřady ve Žďáře nad Sázavou, Novém Městě na Moravě i okresní úřad.

 

REHABILITACE VOJÁKŮ Z POVOLÁNÍ

Příloha:REHABILITACE VOJÁKŮ Z POVOLÁNÍ

 

 

Bývalí vojáci z povolání, protiprávně propuštění ze služby v armádě obdrželi rehabilitační listy, vydané mi ministrem obrany československé federál-

 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012